Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Niedziela św.Franciszka

Niedziela św. Franciszka wzywa nas do podjęcia troski o życie. W tym roku tematem przewodnim inicjatywy są słowa: „Powietrze = dobro wspólne”. Mają one w sposób szczególny zwrócić uwagę na problem smogu. Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi Polek i Polaków na zagrożenie dla życia, jakim jest zanieczyszczenie powietrza i wskazanie praktycznych sposobów dbania o środowisko jako dobro wspólne.

Wspólne świętowanie związane jest z nowym projektem ekologicznym Caritas Polska, w którym uczestniczy również nasza Rzeszowska Caritas. Projekt związany jest z encykliką papieża Franciszka – Laudato si’.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą św. w Ośrodku Caritas w Myczkowcach. Następnie miała miejsce konferencja ekologiczna „W trosce o wspólny dom”. Projekt ma na celu podniesienie świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa w Polsce poprzez przełożenie zasad ekologii integralnej  encykliki Laudato si’ na wymiar praktyczny w życiu Kościoła i społeczności lokalnych.


Zapraszamy do galerii