Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Nowy ośrodek dla seniorów!

Żyjemy w społeczeństwie, w którym jest coraz więcej osób starszych. Caritas Diecezji Rzeszowskiej dostrzega te procesy i podejmuje działania skierowane do tych osób. Jednym z nich jest Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów utworzony w Rzeszowie – w budynku, w którym mieści się siedziba Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Innowacyjność tego dzieła polega na współdziałaniu seniorów oraz młodzieży, a także na utworzeniu go w ramach współpracy Caritas Diecezji Rzeszowskiej jako lidera projektu z Katolickim Stowarzyszaniem Młodzieży jako partnerem. Dzięki tak dobrej współpracy – udało się pozyskać środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, które złączone z wkładem własnym Caritas i KSM-u umożliwiły gruntowny remont i dostosowanie budynku na potrzeby seniorów.

28 stycznia 2022 r. odbyło się uroczyste poświęcenie Dziennego Domu Pomocy, którego dokonał Biskup Rzeszowski Jan Wątroba. Wzięli w nim udział m. in.: Ewa Leniart– Wojewoda Podkarpacki, Stanisław Kruczek – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, w imieniu Prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka – Irena Marszałek – dyrektor MOPS-u, Tomasz Czop – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Jerzy Jęczmienionka – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Maciej Szymański – dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie, Grażyna Żuchowska – wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ks. Wiesław Rafacz – proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Rzeszowie, s. Agata Jakieła – sekretarz rzeszowskiej Caritas, s. Agnieszka Bąk – dyrektor Przedszkola Sióstr Służebniczek.

Dyrektor obiektu – ks. Tomasz Ryczek przedstawił historię remontu i utworzenia nowej placówki, zaś ks. dr Piotr Potyrała – podziękował wszystkim zaangażowanym w jego powstanie. Po modlitwie i błogosławieństwie Księdza Biskupa – delegacja seniorów podziękowała Pasterzowi Diecezji Rzeszowskiej oraz księdzu P. Potyrale i ks. T. Ryczkowi.

Z Dziennego Domu Pomocy w Rzeszowie korzysta  25 seniorów, którzy mają zapewniony dowóz, wyżywienie oraz ciekawe zajęcia aktywizujące i usprawniające pod opieką wykwalifikowanej kadry.

Zapraszamy do galerii