Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Dzienny Dom Pomocy w Rzeszowie

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji projektu pt. „Dzienny Dom Pomocy w Rzeszowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Caritas Diecezji Rzeszowskiej informuje, że od dnia 1 października 2023 roku Dzienny Dom Pomocy w Rzeszowie nadal będzie świadczyć usługi w zakresie zbliżonym do oferowanego w ramach projektu. Szczegółowe informacje na temat dalszego wsparcia oferowanego przez Dzienny Dom Pomocy znajdziecie Państwo na stronie www.caritas.rzeszow.pl/ddprzeszow