Banner Unia Europejska

Baranki i „Paschałki” to drugie, obok Jałmużny wielkopostnej, przedsięwzięcie przynależące do Wielkanocnego Dzieła Caritas. Jest ono prowadzone przez cały okres Wielkiego Postu aż do Wielkanocy. Celem akcji jest przede wszystkim kształtowanie charytatywnych postaw wiernych, uwrażliwianie na ubóstwo i cierpienie ludzi chorych oraz zbiórka ofiar na ich leczenie.

Ofiary składane przy nabyciu wielkanocnego baranka lub Wielkanocnej Świecy na cele związane z opieką nad chorymi.