Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Jałmużna Wielkopostna

 

„Wszystko, co uczyniliście

jednemu z tych braci

moich najmniejszych,

Mnieście uczynili”

(Mt 25, 41).

 

Kościół w okresie Wielkiego Postu, obok postu i modlitwy, zachęca szczególnie do jałmużny, jako „formy pokuty wewnętrznej”.

Jałmużna to forma miłości bliźniego, pochodzi z języka greckiego i oznacza czyn miłosierdzia. Powodem dawania jałmużny musi być miłość do Boga i bliźniego.

Obowiązek dawania jałmużny dotyczy wszystkich: nie tylko bogatych, ale i tych, którzy sami niewiele posiadają. Jałmużna to przecież nie tylko dzielenie się dobrami materialnymi – w szerokim sensie chodzi o postawę czynnej miłości chrześcijanina wobec innych ludzi. Przy dawaniu jałmużny nie jest ważne tylko to, ile damy drugiemu człowiekowi w wymiarze czysto materialnym, ale czy jest to bezinteresowny, prawdziwy dar serca.