Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Sprzęt pomaga II

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego prowadzona przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej dla osób niesamodzielnych, które zez względu na stan zdrowia bądź niepełnosprawność wymagają stosowania takiego sprzętu.

Ważne informacje


Szanowni Państwo!

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Rzeszowskiej chcąc włączyć się do walki z postępującą pandemią SARS-CoV-2, w porozumieniu z władzami województwa udostępniła osobom chorym na COVID-19 koncentratory tlenu, które wypożyczane będą na szczególnych zasadach:

 • do wypożyczenia koncentratora kwalifikują się osoby niesamodzielne, zamieszkałe na obszarze objętym realizacją projektu, tj. na terenie powiatów: Miasto Rzeszów, rzeszowski, strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, jasielski, kolbuszowski oraz gminy Brzostek w powiecie dębickim;
 • konieczność stosowania koncentratora musi zostać potwierdzona przez lekarza (POZ lub specjalisty) na zaświadczeniu lekarskim. Lekarz dokonuje oceny kryterium niesamodzielności na skali Barthel. Wzór zaświadczenia lekarskiego dostępny jest w zakładce dokumenty;
 • koncentratory wypożyczamy na okres maksymalnie 10 dni!
 • zwrotu koncentratora należy dokonać nie później niż po upływie 2 dni od zakończenia okresu wypożyczenia!

Aby usprawnić cały proces wypożyczenia uruchomiliśmy skrzynkę mailową: wypozyczalnia@caritas.rzeszow.pl, na którą można przesyłać dokumenty. Udostępniamy Państwu również formularz zgłoszeniowy w wersji aktywnej, umożliwiającej wypełnienie go i zapisanie na komputerze a następnie przesłanie na powyższy adres.

Prosimy również o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Pracownicy wypożyczalni udzielą szczegółowych informacji oraz umówią Państwa na odbiór sprzętu.

Apelujemy o przestrzeganie powyższych zasad, szczególnie dotyczących okresu wypożyczenia i terminu zwrotu koncentratorów. Miejmy na uwadze inne osoby, które mogą potrzebować urządzenia. Koncentratorów mamy ograniczoną liczbę a zapotrzebowanie w związku ze wzrostem liczby zachorowań jest duże.


Uwaga!

Z uwagi na obowiązujący na terenie naszego kraju stan zagrożenia epidemicznego, apelujemy do Państwa o przestrzeganie obowiązujących ustaw i rozporządzeń w zakresie zwalczania COVID-19, w szczególności dotyczących zakrywania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznych odległości.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników wprowadzamy dodatkowe zasady obowiązujące na terenie naszych wypożyczalni, o przestrzeganie których bardzo Państwa prosimy:

 1. Przed wizytą w wypożyczalni prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty.
 2. W biurze wypożyczalni może przebywać jednocześnie tylko jedna osoba – do wypełnienia dokumentów i dopełnienia formalności jedna osoba wystarczy, większa liczba osób dozwolona jest wyłącznie do pomocy przy załadunku sprzętu.
 3. Na terenie wypożyczalni należy mieć zasłonięte okolice nosa i ust oraz należy przestrzegać zachowania co najmniej dwumetrowej odległości od innych osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Prosimy, aby podczas wizyty w wypożyczalni używać rękawiczek jednorazowych.
 5. Prosimy o stosowanie się do poleceń wydawanych przez pracowników wypożyczalni – wszystko odbywa się w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo!
 6. Wypożyczalnia od 4 maja będzie dokonywać dezynfekcji zwracanego sprzętu, jednak nie może zagwarantować całkowitej pewności co do sterylności wydawanych urządzeń. Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na wypożyczającym. Proszę wziąć pod uwagę, że większość posiadanego przez nas sprzętu była już przez kogoś używana, więc dla Waszego bezpieczeństwa zalecamy, aby we własnym zakresie dokonać dezynfekcji wypożyczanego sprzętu, szczególnie tych elementów, które mają lub mogą mieć bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta.
 7. W związku z powyższym (postanowienia punktu 6.) od dnia 4 maja 2020 roku wymagać będziemy dodatkowego oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że odpowiedzialność za przygotowanie sprzętu do użytkowania, w szczególności jego dezynfekcję, spoczywa na wypożyczającym.
 8. Zaświadczenia lekarskie wydane do 30 dni od dnia 16 marca 2020 roku oraz w okresie zawieszenia działalności wypożyczalni, tj. od dnia 16 marca do dnia 3 maja 2020 roku zachowują ważność, nie dłużej jednak niż 30 dni od dnia 4 maja 2020 roku. Innymi słowy, zaświadczenia wydane od dnia 15 lutego do dnia 3 maja 2020 roku są ważne maksymalnie do dnia 3 czerwca 2020 roku.

Informacje o projekcie


Projekt „Sprzęt pomaga II” zakłada doposażenie oraz funkcjonowanie czterech wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób niesamodzielnych: w Rzeszowie, Tyczynie, Ropczycach i Cmolasie.

Asortyment, którym dysponują wypożyczalnie jest bardzo szeroki tak, aby móc zaspokoić potrzeby osób z różnymi schorzeniami, dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami. Są to m. in. łóżka elektryczne, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, kule, laski, chodziki, podnośniki, pionizatory, koncentratory tlenu, inhalatory, lampy, ciśnieniomierze, ortezy oraz sprzęt do rehabilitacji ruchowej m. in. piłki, rowerki, steppery, wioślarze i in.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0019/19

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

Wartość projektu: 3 504 625,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 978 931,25 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla co najmniej 1800 osób niesamodzielnych, które zamieszkują na terenie miasta Rzeszowa oraz powiatów: rzeszowskiego, kolbuszowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, ropczycko-sędziszowskiego a także gminy Brzostek w powiecie dębickim.

Spodziewane efekty realizacji projektu:

 • zostanie wsparte 800 miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejące po zakończeniu projektu,
 • u 540 uczestników nastąpi poprawa stanu zdrowia,
 • u 1080 uczestników nastąpi poprawa komfortu życia,
 • zostanie zakupionych 1986 szt. sprzętu.

DO GÓRY

Kto może skorzystać z projektu


Z usług wypożyczalni mogą skorzystać osoby, które spełniają poniższe warunki:

● są niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego,
● istnieje u nich konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagającego,
● zamieszkują w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego, na terenie Rzeszowa, pow. jasielskiego, kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego,  lub gminy Brzostek w pow. dębickim.

Niesamodzielność oraz konieczność korzystania ze sprzętu musi zostać potwierdzona przez lekarza na zaświadczeniu, którego wzór można pobrać z naszej strony internetowej lub z wypożyczalni.

Zaświadczenie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ, tzw. lekarz rodzinny) lub specjalista.

Z zaświadczeniem lekarskim należy zgłosić się do wypożyczalni w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy wypożyczalnia posiada aktualnie sprzęt, którym osoba jest zainteresowana możliwe jest od razu podpisanie umowy wypożyczenia.

UWAGA! WAŻNE!

W przypadku, gdy stan zdrowia osoby zainteresowanej wypożyczeniem sprzętu nie pozwala jej osobiście stawić się w wypożyczalni w celu wypełnienia dokumentów i wypożyczenia sprzętu możliwe jest dokonanie tych czynności przez osobę do tego upoważnioną. Wówczas osoba zainteresowana wypożyczeniem sprzętu musi udzielić pisemnego pełnomocnictwa. W przypadku, gdy stan zdrowia uniemożliwia złożenie podpisu pod upoważnieniem należy potwierdzić pełnomocnictwo poprzez złożenie tuszowego odcisku palca z wypisanym obok przez inną osobę imieniem i nazwiskiem osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Wzór upoważnienia można pobrać z naszej strony internetowej.

Sprzęt wypożyczany jest na 6 miesięcy z możliwością przedłużenia jeżeli wymagać tego będzie stan zdrowia. Należy wówczas przedłożyć kolejne zaświadczenie lekarskie.

DO GÓRY

Dokumenty do pobrania


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI  SPRZĘTU PIELĘGNACYJNEGO, REHABILITACYJNEGO I WSPOMAGAJĄCEGO

Obowiązuje od 05.11.2020 r.
(pdf, 280 kB)

Wersja archiwalna – od 01.05.2020 do 04.11.2020 r. (pdf, 280 kB)

Wersja archiwalna – od 01.01.2020 do 30.04.2020 r. (pdf, 280 kB)

 


WYKAZ SPRZĘTU PIELĘGNACYJNEGO, REHABILITACYJNEGO I WSPOMAGAJĄCEGO

(pdf, 550 kB)


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

wersja aktywna

(pdf, 305 kB)

Formularz zgłoszeniowy w wersji umożliwiającej wypełnienie za pomocą komputera. Do obsługi aktywnych formularzy niezbędne jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania, tzw. czytnika pdf, np. Adobe Reader. Program Adobe Reader można bezpłatnie pobrać klikając w poniższy link

https://get.adobe.com/pl/reader/


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

wersja do druku

(pdf, 280 kB)


ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

(pdf, 280 kB)


WZÓR UPOWAŻNIENIA

(pdf, 190 kB)


UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU PIELĘGNACYJNEGO, REHABILITACYJNEGO I WSPOMAGAJĄCEGO

(pdf, 230 kB)


UMOWA WYPOŻYCZENIA KONCENTRATORA

(pdf, 230 kB)


PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

(pdf, 190 kB)


FORMULARZ SAMOOCENY

(pdf, 190 kB)


OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(pdf, 315 kB)OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU

(pdf, 180 kB)


ŁÓŻKO SZPITALNE DITO – INSTRUKCJA OBSŁUGI

(pdf, 1,4 MB)

Instrukcja obsługi elektrycznego łóżka w obudowie drewnianej „DITO”.

DO GÓRY

Adresy wypożyczalni


Wypożyczalnia główna

Rzeszów

ul. Jana Styki 21
35-006 Rzeszów
Telefon: 178-521-658 w.26


Wypożyczalnia w Tyczynie, powiat rzeszowski

Tyczyn

ul. Świętego Krzyża 12
36-020 Tyczyn
Telefon: 665-522-565


Wypożyczalnia w Ropczycach, powiat ropczycko-sędziszowski

Ropczyce

ul. Adama Mickiewicza 59
39-100 Ropczyce
Telefon: 502-180-375


Wypożyczalnia w Cmolasie, powiat kolbuszowski

Cmolas

36-105 Cmolas 273
Telefon: 177-100-147, 781-196-064

DO GÓRY