Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Kromka chleba dla sąsiada

Wystartowała ogólnopolska kampania Caritas Polska – „Kromka Chleba Caritas”, w tym roku pod hasłem „Kromka chleba dla sąsiada”, której celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na potrzebę dzielenia się, a także zwrócenie uwagi na potrzeby seniorów.

„Kromka chleba dla sąsiada” z jednej strony ma na celu zgromadzenie żywności, która zostanie przekazana osobom starszym, samotnym i potrzebującym, oraz uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby i los samotnych osób starszych i uaktywnienie pomocy sąsiedzkiej.

W sklepach sieci Biedronka, która jest głównym partnerem akcji, członkowie Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas będą zbierali podstawowe artykuły spożywcze, które trafią do potrzebujących wsparcia seniorów.