Banner Unia Europejska
Home > Przetargi > Zapytanie ofertowe – Sprzedaż produktów żywnościowych dla DDP w Myczkowcach

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/DDP/2017

na sprzedaż produktów żywnościowych na potrzeby przygotowywania posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy w ramach realizacji projektu nr RPPK.08.03.00-18-0013/16 pn. „Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach”

Zapytanie ofertowe nr 8 – Caritas Myczkowce – pobierz dokument (doc)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 8 – formularz ofertowy – pobierz dokument (doc)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 8 – brak powiązań – pobierz dokument (doc)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 8 – lista produktów – pobierz dokument (doc)