Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Rodziny wielodzietne w Myczkowcach

W dniach 3 – 5 listopada do Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach przybyły rodziny wielodzietne z dekanatu Rzeszów – Północ, Sokołów Młp. oraz podopieczni MOPS z Rzeszowa, w sumie 119 osób z 18 rodzin.     
Czas od piątku do niedzieli wypełniony był modlitwą, spotkaniami formacyjno – edukacyjnymi, a także zajęciami sportowymi i wycieczkami, możliwością jazdy konnej oraz zapoznaniem się z walorami Ośrodka tj. zwiedzeniem Centrum Ekumenicznego, Ogrodu Biblijnego i mini – zoo.

Z rodzicami, młodzieżą i dziećmi spotkania prowadzili: psycholog Alicja Dubniewicz, pedagog ks. Krystian Winiarski – zastępca diecezjalnego duszpasterza rodzin, instruktor jazdy konnej Marta Sowińska. Opiekę nad dziećmi sprawowały: Anna Szlęzak, Maria Sanecka, Agnieszka Błaszkowicz i Urszula Słowik. Oprawę muzyczną podjęły Dominika i Julia Saneckie.

W sobotę każda rodzina otrzymała rzeczową pomoc: obuwie, odzież, art żywnościowe oraz środki czystości. Natomiast wieczorem zorganizowano zabawę integracyjną.

Najważniejszym punktem pobytu w Myczkowcach było przybycie w niedzielę biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby. Na początku Eucharystii księdza biskupa powitała rodzina z Medyni Głogowskiej. W homilii ordynariusz porównał bycie rodzicem do realizacji powołania apostoła, nauczyciela, wychowawcy. Rodzice swoim życiem powinni dawać dobry przykład swoim dzieciom. Podkreślił wagę i moc modlitwy różańcowej, szczególnie rodzinnego jej odmawiania. Na zakończenie Mszy św. każda rodzina otrzymała indywidualne błogosławieństwo od pasterza diecezji oraz różańce wraz z obrazkiem MB Fatimskiej z racji 100-lecia objawień fatimskich i pamiątkowe albumy.

Caritas zorganizowała spotkanie rodzin wielodzietnych dzięki finansowemu wsparciu instytucji państwowych takich jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Spotkaniem kierował ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej przy pomocy ks. Bogdana Janika i ks. Romana Czenczka.


Zapraszamy do galerii