Banner Unia Europejska
Home > Zespoły > Diecezjalna inauguracja Światowego Dnia Ubogich w Łukawcu

«Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!» (1J 3, 18). Te słowa Apostoła Jana wyrażają nakaz, od którego żaden chrześcijanin nie może się uchylić. Tak rozpoczyna się Orędzie Ojca św. Franciszka na I Światowy Dzień Ubogich wyznaczony na dzień 19 listopada br. W przyszłości z woli Namiestnika Chrystusa także każda niedziela przed Uroczystością Chrystusa Króla będzie Światowym Dniem Ubogich.

Przygotowanie do zorganizowania tego dnia w naszej diecezji miało miejsce podczas październikowych spotkań Parafialnych Zespołów Caritas. Odpowiednie informację zostały także przekazane kapłanom podczas kongregacji kapłańskich w Rzeszowie i Jaśle w dniu 4 listopada.

Jednym z elementów poprzez który, każda wspólnota parafialna włącza się i odpowiada na apel Ojca Świętego są Torby Miłosierdzia, które wraz z wizerunkiem Papieża wśród ubogich i wyjątkiem Orędzia dotarły do każdej parafii. Caritas diecezjalna zgodnie ze wskazaniem Franciszka zachęcała do modlitewnego przeżycia tego dnia: „U podstaw wielu konkretnych inicjatyw, które będą realizowane w tymże Dniu, niech będzie zawsze  modlitwa”.

Biskup Rzeszowski Jan Wątroba inaugurując diecezjalny wymiar Światowego Dnia Ubogich przewodniczył uroczystej Eucharystii w kościele Miłosierdzia Bożego w Łukawcu,  dziękując za 25 lat działalności miejscowego Parafialnego Zespołu Caritas. Z Pasterzem celebrowali: ks. Stanisław Jezierski, pierwszy proboszcz i założyciel PZC, jego następca ks. Krzysztof Wymazała, obecny proboszcz ks. Marek Chorzępa, dziekan ks. Waldemar Dopart, wicedziekan ks. Andrzej Buchowski oraz dyrektor Caritas ks. Stanisław Słowik.

Pozdrawiając arcypasterza przewodnicząca zespołu Caritas powiedziała: „Parafialny Zespół Caritas rozpoczął swoją działalność 15 listopada 1992 roku. Nieprzerwanie działa przez 25 lat służąc potrzebującym. Niektóre formy pomagania w Łukawcu:

 • Rokrocznie organizujemy opłatek dla starszych, biednych i samotnych.
 • Z okazji Dnia Chorego przynosząc błogosławieństwo Biskupa odwiedzamy chorych w ich domach, ofiarując im także drobny upominek oraz swój czas.
 • W sklepach na terenie parafii w okresie Adwentu i Wielkiego Postu organizujemy zbiórkę żywności i środków czystości dla potrzebujących rodzin.
 • Organizowaliśmy zbiórkę żywności i środków trwałych dla mieszkańców Ukrainy a także wsparcie pieniężne dla Hospicjum we Lwowie.
 • Była pomoc finansowa i materialna (nowe wersalki) dla mieszkańców wsi Wielowieś, która ucierpiała na skutek powodzi.
 • Dzięki finansowemu wsparciu Wójta Gminy Trzebownisko i parafian, zostało wyremontowane mieszkanie po byłym przedszkolu dla naszej parafianki.
 • Została wykonana łazienka dla matki samotnie wychowującej dzieci
 • Wspólnie z Akcją Katolicką organizujemy wiele akcji takich jak: Dzień Dziecka, Świętego Mikołaja i opłatek dla Seniorów
 • Ze Szkolnym Kołem Caritas organizujemy kwestę na cmentarzu w Uroczystość Wszystkich Świętych, z przeznaczeniem dla potrzebujących
 • Opiekujemy się zapomnianymi grobami, w ostatnim czasie zostały ufundowane dwa pomniki.
 • Corocznie uczestniczymy w Wielkopostnych rekolekcjach dla PZC w Myczkowcach.
 • Uroczyście obchodzimy Święto Miłosierdzia, które jest świętem patronalnym Caritas
 • członkinie Zespołu chętnie włączają się w liturgię Mszy Św. a także w inne nabożeństwa.

Ordynariusz rzeszowski nawiązując w homilii do Ewangelii  powiedział, że chrzest św. jest pierwszym talentem, który każdy z nas otrzymał a miłosierdzie jest jego pomnażaniem. Odnosząc się do powitania Biskup zauważył, że działalność PZC tak rozległa, jest realizacją Ewangelii wobec ludzi tu w parafii – bo ubogich zawsze mieć będziecie,  ale także poza nią. To także odpowiedź na wezwania płynące z papieskiego orędzia.

Na zakończenie Eucharystii  Biskup wręczył zespołowi dyplom nadany przez diecezjalną Caritas.

Agapa w budynku OSP w której wraz z Pasterzem uczestniczyli dawni i aktualni członkowie PZC, młodzież z SKC, AK, nauczyciele, władze Gminy z wójtem oraz Strażacy zakończyła jubileuszowe spotkanie.

Arcypasterz wszystkim udzielił błogosławieństwa które  zgromadzeni łączą ze słowami ostatniego zdania z papieskiego orędzia: Biedni nie są problemem, ale zasobem, z którego możemy zaczerpnąć, aby przyjąć i żyć istotą Ewangelii.


Zapraszamy do galerii