Banner Unia Europejska
Home > Zespoły > Jesienne spotkania szkolnych kół Caritas

„Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zacznie żyć dla bliźnich” – Mikołaj Gogol

 

W dniach 28 – 29 listopada odbędą się diecezjalne spotkania Szkolnych Kół Caritas. Ich celem będzie m.in. wymiana doświadczeń z dotychczasowej działalności oraz zapoznanie z najbliższymi akcjami Caritas. Konferencję na temat udzielania pomocy potrzebującym wygłosi p. Agnieszka Jakubowska – Cetnar, finalistka konkursu MEN „Nauczyciel – Wolontariusz Roku”. W programie przewidziano również wspólną modlitwę oraz poczęstunek.

W spotkaniu weźmie udział Podkarpacki Kurator Oświaty – Pani Małgorzata Rauch.

Spotkania odbędą się w dwóch turach: 28 listopada (wtorek) w Jaśle w auli przy kościele farnym, ul. Farna 2 – o godz. 12.00 dla południowej części Diecezji Rzeszowskiej oraz 29 listopada (środa) w Rzeszowie w Instytucie Teologiczno-Pastoralny, ul. Witolda 2a – o godz. 12.00.