Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Centralna Diecezjalna Uroczystość Światowego Dnia Chorego w Rzeszowie

Ojciec św. Franciszek w orędziu na XXVI Światowy Dzień Chorego pisał: Maryi,  Matce czułości pragniemy powierzyć wszystkich chorych na ciele i duchu, aby umacniała ich nadzieję.

Po raz 26 główna diecezjalna uroczystość Światowego Dnia Chorego miała miejsce w niedziele 11 lutego w Bazylice Mniejszej u Pani Rzeszowa.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył Biskup Rzeszowski Jan Wątroba  z którym koncelebrowali dyrektorzy Caritas; ks. Stanisław Słowik, ks. Władysław Jagustyn, ks. Piotr Potyrała, kapelan Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego ks. Jacek Kaszycki oraz  kustosz sanktuarium o. Rafał Klimas.

W imieniu chorych obecnych w bazylice oraz łączących się poprzez radiowe fale Radia Rzeszów oraz  katolickiego radia VIA  pasterza Kościoła Rzeszowskiego powitała Pani Teresa Gajdek, pełnomocnik Caritas ds. Niepełnosprawnych:

My chorzy i niepełnosprawni oraz nasi opiekunowie przybywający w tym dniu do swojej ukochanej Matki – Pośredniczki Łask, w 160 rocznicę Jej pierwszego objawienia się w Lourdes oraz łączący się z nami poprzez fale radiowe, będziemy prosić w modlitwie pod przewodnictwem Ekscelencji o potrzebne nam dary i łaski dla umocnienia  nas na dalszy czas naszego życia, który jest czasem próby. Nieocenionym darem będzie sprawowana przez Ks. Biskupa Eucharystia, skierowane do nas Słowo i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem oraz otrzymany Sakrament namaszczenia chorych.

Arcypasterz w okolicznościowej homilii  nawiązując do Ewangelii powiedział m. in.: Wobec trędowatego zachowanie Pana  Jezusa jest proste i znaczące – dotknął go a moc Chrystusa przywróciła mu nie tylko zdrowie ale i godność. Następnie kaznodzieja pytał co trzeba zrobić?  To co trędowaty, przyjść do Pana Jezusa…. Dwa tysiące lat Kościoła to wiele inicjatyw na rzecz chorych. Z kolei biskup cytując  papieża z aktualnego  orędzia   na ŚDzCh powiedział: Obraz Kościoła jako szpitala polowego, otwartego na wszystkich zranionych przez życie, jest rzeczywistością bardzo konkretną…To zranieni i cierpiący na duchu i na ciele. Przez 160 lat tysiące wolontariuszy i pomocników medycznych w Lourdes przypomina obraz tego szpitala. Biskup przypomniał 100-lecie odzyskania niepodległości: To czas także wielkiego cierpienia i zdawania egzaminu z patriotyzmu… Droga do niepodległości to droga krzyża i solidarności społecznej.

Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu, zawierzenie Matce Bożej Rzeszowskiej i błogosławieństwo lourdzkie, po którym odbył się obrzęd namaszczenia chorych.

 

 

 

 

 

Wychodzący z kościoła otrzymali okolicznościowe obrazki z wizerunkiem Matki Niepokalanej z bazyliki z Gorlic.