Banner Unia Europejska
Home > Zespoły > II seria rekolekcji dla członków PZC

„Święty Józef żył w bliskości Chrystusa i był posłuszny natchnieniom Ducha Świętego”

W dniach 2 – 4 marca br. w Ośrodku Caritas w Myczkowcach odbywały się wielkopostne rekolekcje – II seria – dla członków Parafialnych Zespołów Caritas, które prowadził ks. prałat dr Ireneusz Folcik. W tych duchowych ćwiczeniach brało udział 191 osób z 12 dekanatów diecezji: Biecz, Brzostek, Frysztak, Gorlice, Głogów Młp., Kolbuszowa Wschód i Zachód, Ropczyce, Rzeszów Północ, Sędziszów Młp., Sokołów Młp., Wielopole Skrzyńskie. Konferencje i homilie dotyczyły charytatywnej działalności Kościoła i były oparte na bogactwie św. Józefa jak również nawiązywały do roku duszpasterskiego, który przeżywamy pod hasłem „Napełnieni Duchem Świętym”

Droga Krzyżowa wprowadziła wszystkich przybyłych w modlitewny klimat ćwiczeń duchowych. Kaznodzieja na początek przypomniał wszystkim znaczenie słów, które wprowadziły nas w Okres Wielkiego Postu: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Są to dwa drogowskazy do odnalezienia właściwej drogi przez życie. „Nawrócić się” czyli zerwać ze złem, z tym co do niego prowadzi. „Wierzyć w Ewangelię” – uwierzyć Bogu, który mnie stworzył, ukochał i nigdy nie zostawi.

W sobotę do uczestników rekolekcji przybył Ks. Bp Edward Białogłowski i przewodniczył Eucharystii, podczas której dziękując wszystkim zaangażowanym w charytatywne dzieło Kościoła powiedział, że rekolekcje były oparte na dwóch sercach: Pana Jezusa Miłosiernego – I piątek miesiąca i Niepokalanego Serca Maryi w I sobotę miesiąca. W tych sercach odnajdujemy siebie i tych, którym służymy, którym dajemy serce.” Wieczorem z racji I soboty miesiąca wszyscy uczestniczyli w Nabożeństwie Maryjnym połączonym z różańcem pokutnym.

 

 

 

 

 

Stałą praktyką rekolekcyjnego pobytu w Myczkowcach są spotkania o wymiarze praktycznym prowadzone przez dyrektora CDR ks. Stanisława Słowika. Spotkaniom tym towarzyszyła ożywiona dyskusja i dzielenie się metodami pomagania. Wśród uczestniczek rekolekcji była p.Natalia Spodaryk z Hodowici k/Lwowa, która podzieliła się doświadczeniami przeżywania wiary na Wschodzie, gdzie kościół bez dachu, wyniszczony, ale gromadzi tych, którzy chcą oddawać cześć Panu i Stwórcy.

W niedzielę podczas Mszy świętej ze szczególnym wspomnieniem św.Kazimierza ogarnialiśmy modlitwą wszystkich solenizantów, w sposób szczególny J.E. ks.Bpa Kazimirza Górnego.

Rekolekcje mają przemieniać serca i umysły, aby z nowym zapałem być przedłużeniem rąk Chrystusa, o czym mówi bardzo wymownie napis pod Krzyżem w Kaplicy w Ośrodku, na którym Pan Jezus jest bez rąk Potrzebuję Twoich rąk, idź i czyń miłosierdzie. Nabożeństwo Gorzkich Żali zakończyło bardzo pożyteczne dni formacyjne.