Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Podziękowanie z Ukrainy

Dobroczynny Fundusz „Na skrzydłach miłości” składa podziękowanie Parafialnym Zespołom Caritas z Parafii Stobierna, Wólka Podleśna i Nowa Wieś za zorganizowaną pomoc charytatywną dla potrzebujących na Ukrainie.

Hodowica Ukraina