Banner Unia Europejska
Home > Akcje > V turnus kolonii i podsumowanie akcji wakacyjnej

V turnus kolonii i podsumowanie akcji wakacyjnej

Oficjalne zakończenie wakacyjnej akcji Caritas Diecezji Rzeszowskiej miało miejsce w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Myczkowcach w dniu 28 sierpnia. Do uczestników ostatniego turnusu przybył  Biskup Rzeszowski Jan Wątroba w towarzystwie  księży dyrektorów  Stanisława  Słowika i Władysława Jagustyna  oraz s. sekretarz Agaty Jakieła.

Wakacyjna akacja stała się możliwa dzięki dofinansowaniu Senatu  Rzeczpospolitej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, IPN w Rzeszowie, Caritas Polska, WORD Krosno, WORD Rzeszów, ZUS w Rzeszowie, PSP Lesko, UM  Sędziszów Młp. UM w Bieczu, UG w Skołyszynie i UG w Chmielniku.

Swoimi produktami kolonię wsparli m. in.: Gospodarstwo Ogrodnicze w Trzebownisku, Firma JANIPEK z Trzebowniska, Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie- RES –  DROB i Hurtownia ANIA z Rzeszowa.

Dzieci i organizatorzy cieszyli się z obecności gości reprezentujących grono przyjaciół  na czele z panią kurator, dyrektor ZUS, przedstawicielami WORD, Policji, PSP, Inspekcji Transportu Drogowego, PZM z Rzeszowa i Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty.

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci pod kierunkiem pani kierownik  Anny Szlęzak i kapelanów turnusu ks. prof. hab. Jacentego Masteja z KUL i ks. prof. hab. Janusza Miąso z URz zaprezentowały piękny patriotyczny program.

 

 

 

 

Po kolacji, w kawiarni ośrodka pod kierunkiem Biskupa  Jana Wątroby  i p. kurator Małgorzaty Rauch  nastąpiło podsumowanie akcji wakacyjnej. Ze względu na modernizację Ośrodka uczestniczyło w niej tylko 800 dzieci. Warto nadmienić, że w tym czasie dla  150 dzieci w Budach Głogowskich zorganizowano półkolonię.

Wszyscy kierownicy, wychowawcy i kadra medyczna to wolontariusze akcji. O tej postawie świadczy wypowiedź kierowniczki ostatniego turnusu: Wdzięczna jestem, że mogę tu być… Wieloletni kierownik Jan Lewandowski zauważył, że wiele dzieci było po raz pierwszy na kolonii, a wyjeżdżały ubogacone przez historyków z IPN, nauczone przez WORD, PZMOT, Policję i Straż Pożarną. Najstarszy kierowniczym stażem Tadeusz Nizioł powiedział: Proces wychowania jest długotrwały a jeśli tu się mówi o miłości, patriotyzmie, to zostaje. Trzeba dzieciom wypełnić czas, bo najgorszym jest pustka. Przewodnik Stanisław Orłowski: Trasy piesze muszą być pielęgnowane. Dzieci lubią chodzić. Pani kurator zwracając się do wychowawców i kierowników stwierdziła: Nie odpoczywacie aby dzieci ukierunkować nie tylko na najbliższy rok szkolny ale często na całe życie. Rozwój dzieci jest dla was nagrodą. Dobro pobytu dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy przedstawił dyrektor ośrodka ks. Bogdan Janik, pasjonat tego miejsca od 25 lat.

 

 

 

 

Biskup Jan Wątroba podkreślił wartość tradycyjnego już podsumowania akcji. Pasterz wyraził także radość z podjęcia modernizacji i rozbudowy ciągu kuchennego. Dziękując zaangażowanym  w kolonię powiedział: Państwo jesteście ambasadorami tego miejsca. Wobec różnych ocen Kościoła powiedział:

To jest miejsce które nas broni. Tu jest pozytywne spokojne działanie. Nie agresja, atak – tu są inne metody. Pomnażamy dobro. Państwo macie wrażliwość. Najskuteczniejsze w Kościele są zawsze ubogie środki. Modernizujemy nie po to by tu było kilka gwiazd jak w hotelach lecz jedna – ta Betlejemska i ona wystarczy.

Biskup wyraził obecnym wdzięczność za niezwykłą współpracę z ks. Dyrektorem ośrodka. Wy potrzebujecie siebie nawzajem, uczestniczycie w Bożym dziele. Modlitwa za wakacyjne dzieło, za darczyńców i błogosławieństwo Biskupa Rzeszowskiego zakończyły spotkanie.

Zapraszamy do galerii