Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Projekt „Kto ty jesteś? Polak Mały”

Kto ty jesteś? Polak Mały- Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.” został sfinansowany w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Projekt „Kto ty jesteś? Polak Mały” skierowany jest do dzieci i młodzieży z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 100-lecie odzyskania niepodległości, chcemy wzmocnić postawy obywatelskiego patriotyzmu wśród młodego pokolenia. Świadomość bycia „Polakiem Małym” to sprawa bardzo ważna. Działania projektowe to aktywizacja beneficjentów poprzez kształcenie i promocję kompetencji obywatelskiego patriotyzmu w czasie zorganizowanego wypoczynku letniego. Będzie to czas wspomagania rozwoju młodego pokolenia Polaków w kompetencje społeczne i obywatelskie. Podkreślimy u dzieci i młodzieży świadomość bycia Polakiem. Czas ten jest właściwy by od nowa przypomnieć i nauczyć podstaw wiedzy o historii i kulturze naszego kraju.

Projekt obejmie łącznie 180 dzieci (2x po 90). Zaangażuje 28 wolontariuszy- 20 opiekunów, 2 lekarzy, 4 pielęgniarki, 2 kierowników. W ramach partnerstwa w projekcie wezmą udział Policjanci z Powiatowej Komendy Policji, Strażacy z Powiatowej Komendy Staży Pożarnej, Historycy z Instytutu Pamięci Narodowej, Inspektorzy Transportu Drogowego, przedstawienie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Zadanie publiczne obejmuje zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego w formie 10 dniowej kolonii po jednej w lipcu i sierpniu.

Realizowane zajecia umieścimy w  blokach tematyczno -zadaniowych. „Mocny Polak Mały”  to zajecia z pedagogiem gdzie uczestnicy poprzez spotkania integracyjne wzmocnią swoją osobowość. Wzmocnią kompetencje społeczne, komunikacyjne, wyeliminują negatywne emocje, naucza się poprawnych relacji interpersonalnych.

Polak mały to także osobowość promująca aktywny i zdrowy styl życia. Umiejąca wykorzystać właściwie czas wolny, ubogacić do w aktywności społecznie promowane.  Pokażemy i wyszukamy u beneficjentów hobby i  zainteresowania. Ruch, sporty, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych, wycieczki piesze, spacery górskie to propozycje w bloku tematycznym projektu” Zdrowy Polak Mały”. Pokażemy piękno Polskich terenów górskich. Rozmiłujemy beneficjentów w pięknie przyrody polskiej w czasie wyjazdów wycieczkowych na terenie BPN.
Nie zabraknie  zajęć warsztatowo- artystycznych. Polak mały winien być osobowością kreatywna i twórczą. Proponowane zajecia to propozycja aktywizacji czasu wolnego oraz prezentacja dawnej sztuki ludowej. Zaprezentujemy wymarłe rękodzieło polegającego na robieniu ozdobnych kwiatów (maków, róż, słoneczników, stokrotek, chabrów) z bibuły, krepiny. W celu poszerzenia zainteresowań dzieci i młodzieży zaprezentujemy także technikę zdobniczą decoupage na drewnie.  Beneficjenci wybiorą spośród warsztatów muzyczno-rytmicznych, w których przypomnimy narodowe tańce i pieśni patriotyczne. Pojawią się zabawy ruchowo- muzyczne. Poznany Hymn Polaki oraz jego semantykę. „Damy i rycerze” to kolejna propozycja zajęć rękodzielniczych. Beneficjenci pobawią się  kreatorów dawnych stroi ludowych oraz stworzą herby miast Polski. Zainteresowani spróbują swoich sił w poznaniu technik plastycznych, poprzez które  poznają „Piękna cała Polska naszą”. Ostatnią propozycją w tym bloku są warsztaty sztuki ludowej z zakresu bibułkarstwa i zdobnictwa przedmiotów użytkowych.
Projekt obejmie zajęcia edukacyjne o zasadach postępowania warunkującego bezpieczeństwo własne i innych. Beneficjenci wyedukowani i przeszkoleni zostaną w zajęciach z przedstawicielami policji, straży pożarnej, ratownikami medycznymi, przedstawicielami WORD, ITD. W roku Jubileuszu 100-lecia naszej wolności wymienieni partnerzy zamierzają celebrować ten szczególny czas właśnie poprzez naukę niesienie pomocy. Zorganizujemy zajęcia udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, nauczymy zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu pieszym i drogowym. „Odpowiedzialny Polak Mały” to młody człowiek wiedzący jak ma się zachować w sytuacjach kryzysowych. Oprócz posiadania praktycznych wiadomości i umiejętności tematycznych potrafi przełamać własne lęki i wykonać czynności specjalistyczne (np. czynności udzielania pierwszej pomocy).

Marzenia o wolności spełniły się, Polska odzyskała niepodległość ale budować naszą Ojczyznę i państwowości musimy ciągle. Przeprowadzimy zatem zajecia edukacji obywatelskiej- „tożsamości bycia obywatelem”. Młode pokolenie aby cenić Niepodległa Ojczyznę musi wiedzieć jak powstała wolna Polska. Beneficjenci odbędą lekcję historii naszego kraju. Poznają  etapy rodzenia się Polskości, drogę do Niepodległości. Zajecia edukacyjne „Świadomy i Mądry Polak Mały” poprowadzą historycy IPN.

To kompleksowe wsparcie -aktywizacja obywatelska- będzie realizowane w Ośrodku Wypoczynkowo- Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach.

Projekt „ Kto ty jesteś? Polak Mały” przypomni beneficjentom treść „Katechizmu polskiego dziecka Władysława Bełzy, który zacytujemy:

„Kto ty jesteś?
— Polak mały.

— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.

— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.

— Czem ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.

— Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?

— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?

— W Polskę wierzę.

— Coś ty dla niej?

— Wdzięczne dziecię.

— Coś jej winien?
— Oddać życie.”