Banner Unia Europejska
Home > Placówki > Srebrny Jubileusz Domu Pomocy Społecznej Caritas w Chmielniku

“Czyń dobro gdziekolwiek jesteś, aby każdy mógł powiedzieć “ to jest dziecko Chrystusa “. Znoś utrapienia, choroby, cierpienia z miłości do Boga i dla nawrócenia biednych grzeszników. Podtrzymuj słabego, pocieszaj tego co płacze” – Ojciec Pio.

24 września 2018 r. odbyła się uroczystość jubileuszowa – 25 lat Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku.

Obchody srebrnego jubileuszu rozpoczęły się w kaplicy Domu Pomocy Społecznej. Przybyłych Gości: księży Biskupów, Panią Wojewodę, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Senatora, licznie zebranych kapłanów na czele z ks. Dyrektorem Caritas, siostry zakonne z Zarządem Prowincjalnym Sióstr Felicjanek, dyrektorów placówek i zaprzyjaźnionych z DPS powitał ks. Proboszcz i jednocześnie kapelan tej Placówki. Główny Gość ks. Bp Antoni Pacyfik-Dydycz oraz ks. bp Kazimierz Górny dokonali poświęcenia nowych nastaw ołtarzowych, można było też zwiedzić pięknie przygotowaną przez Mieszkańców DPS wystawę.

Następnie została odprawiona uroczysta Eucharystia w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej  pod przewodnictwem Biskupa Kazimierza Górnego, a homilię wygłosił ks. bp Antoni Pacyfik-Dydycz. Po Mszy św. nastąpiło spotkanie z zaproszonymi gośćmi, na którym opowiedziano historię Domu i wyświetlono slajdy, a młodzież gimnazjalna Doliny Strugu przedstawiła spektakl o Ojcu Pio. Nie brakowało podziękowań, kwiatów i gratulacji. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali piękne kwiaty wykonane przez Mieszkańców DPS pod okiem instruktora terapii.

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku to placówka podlegająca Caritas Diecezji Rzeszowskiej, prowadzona przez Siostry Felicjanki Prowincji Przemyskiej. Dom  otacza opieką 90 osób. Podstawowym celem Domu jest stworzenie warunków bezpiecznego i godnego życia, zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, zdrowotnych, opiekuńczych, religijnych i społecznych. W codziennym życiu siostry Felicjanki wraz z pozostałym personelem dążą do stworzenia prawdziwego, ciepłego Domu, w którym osoby w starszym wieku otoczone są nie tylko fachową całodobową opieką, ale przede wszystkim serdecznością i szacunkiem.

Dzięki Opatrzności Bożej i orędownictwu św. Ojca Pio, obok Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku stoi Dom dla wszystkich tych, którzy chcą zostać otoczeni pełnią życzliwości i opieki.

Zapraszamy do galerii