Banner Unia Europejska
Home > Zespoły > Parafialny Zespół Caritas > ZAPROSZENIE PZC

Przewielebny Ksiądz Proboszcz – Parafialny Zespół Caritas

 W ramach jesiennych spotkań formacyjnych Caritas Diecezji Rzeszowskiej ZAPRASZA dwóch przedstawicieli Parafialnego Zespołu Caritas na II Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”,  który odbędzie się w dniu 16 października w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym G2Arena w Jasionce k/Rzeszowa.

Udział w tym wydarzeniu zgodnie z zaproszeniem Biskupa Rzeszowskiego poprzedzony będzie formacyjnym spotkaniem o godz. 14.00 w Sali Kongresowej Centrum przedstawicieli wszystkich Parafialnych Zespołów  Caritas z całej diecezji.

Następnie PZC weźmie udział w atrakcyjnych panelach, będących ubogaceniem jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Ta część kongresu zakończy się Eucharystią o godz. 17.15 pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana Wątroby.

Po Mszy św. chętnych zapraszamy na koncert muzyczny DEKALOG pod kierownictwem Marcina Pospieszalskiego.

Księża Wicedziekani proszeni są o zorganizowanie przyjazdu.

Z wyrazami szacunku

Ks. Stanisław Słowik

Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej