Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Marsz Niepełnosprawnych

15 października 2018 roku w 40-ta rocznice wybory Jana Pawła II na Stolicę Piotrową w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości odbył się Marsz Osób Niepełnosprawnych.

W przeddzień wyboru kardynała Karola Wojtyły na 264 następcę św. Piotra odbył się kolejny Marsz pamięci św. Jana Pawła II. Tegoroczne świętowanie miało inny charakter albowiem diecezjalna Caritas przeniosła placówkę  na ul. Krakowską 18 do obiektu obok kościoła Podwyższenia Krzyża. Pamięć świętego Papieża w 40 rocznicę elekcji nie tylko z racji zmiany trasy  (w poprzednie lata marsz prowadził z ul. Lubelskiej 13  do pomnika  św. Jana Pawła II przy pobliskim rondzie) ale z racji 100-lecia odzyskania niepodległości ponad 300 przedstawicieli WTZ, ŚDS, DPS oraz stowarzyszeń niepełnosprawnych  udało się z modlitwą różańcową i śpiewem do pomnika Sybiraków. Na czele marszu obok Krzyża i Godła Polski i wśród licznych flag narodowych  szedł Biskup Rzeszowski Jan Wątroba. Po dotarciu do pięknego pomnika krótką refleksję o jego przesłaniu  wygłosił ks. prałat Władysław Jagustyn. Niepełnosprawni za głosem swego duszpasterza głośno  odpowiadali jaki mają znak i że mieszkają w polskiej ziemi i  że pod krzyżem Polska jest Polską a Polak Polakiem. Następnie wszyscy w modlitewnym skupieniu przeszli do kościoła na uroczystą Eucharystię której przewodniczył  Ordynariusz rzeszowski. Razem z pasterzem koncelebrowali księża dyrektorzy Caritas; ks. Stanisław Słowik, ks. Władysław Jagustyn, ks. Piotr Potyrała, duszpasterz niepełnosprawnych ks. Ludwik Krupa, proboszcz ks. Dariusz Gościmiński oraz senior ks. Franciszek Kołodziej. W homilii biskup nawiązując do Ewangelii mówił, że Pan Jezus pytając Piotra czy Go kocha chciał być pewny, bo powierzył mu największe zadanie. Św. Piotr potem nauczaniem i śmiercią męczeńska  udowodnił, że prawdziwie kocha. Jego 264 następca, św. Jan Paweł II  od inauguracji pontyfikatu wielorako okazywał miłość  do chorych i niepełnosprawnych i tak było przez cały  czas kierowania Kościołem.

Po Eucharystii uczniowie z SKC przy pobliskim CKU wręczyli każdemu pamiątkowy obrazek a biskup na placu kościelnym poświęcił figurę MB Niepokalanej a następnie wszyscy przeszli do sali konferencyjnej WTZ  Caritas,  gdzie arcypasterz poświęcił  wszystkie pracownie przy udziale zaproszonych gości i wśród których byli m.in. posłowie Krystyna Wróblewska i Kazimierz Gołojuch . Zasłużeni projektanci i wykonawcy otrzymali z jego rąk pamiątkowe książki z błogosławieństwem.

Radosna agapa z daru Res-Drobu i Cukierni Rak zakończyła spotkanie. W marszu oraz podczas poświęcenia śpiew i nastrój podtrzymywała grupa muzyczna z DPS przy ul. Powstańców Styczniowych w Rzeszowie.

Nad całością uroczystości czuwał kierownik WTZ Caritas Krzysztof Baran wraz z pracownikami placówki.