Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Spotkanie jubileuszowe rodzin wilodzietnych

 

W dniu święta Młodzianków Męczenników – 28 grudnia 2018 roku w Kamieniu, Caritas Diecezji Rzeszowskiej po raz 20 zorganizowała spotkanie rodzin wielodzietnych posiadających co najmniej 4 dzieci z terenu gminy Kamień. Z zaproszenia skorzystało 37 rodzin.

Najważniejszym punktem spotkania była uroczysta Eucharystia w kościele parafialnym, której przewodniczył ks. biskup Edward Białogłowski. Razem z nim koncelebrowali proboszczowie: ks. Marian Gwizdak, ks. Piotr Kuźniar, proboszcz senior ks. Tadeusz Wójcicki, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin ks. Jan Kobak oraz dyrektorzy Caritas: ks. Stanisław Słowik i ks. Władysław Jagustyn.

W homilii Biskup stawiał pytanie:

Dlaczego niewinne dzieci muszą cierpieć, nie tylko te w Betlejem ale oto pytają także rodzice dzieci dotkniętych chorobą czy niepełnosprawnością. Dlaczego ucieczkę przed tyranią przeżył Syn Boży, pytał dalej kaznodzieja, dlaczego od dzieciństwa aż po krzyż Jezus cierpiał.  Następnie Ks.Biskup stwierdził, że Zbawiciel dodaje wszystkim otuchy, On zna wartość bólu. Dziś ewangelista Mateusz opisał cierpienia zadane przez Heroda, człowieka chorego na władzę.

Na zakończenie Mszy św. Arcypasterz udzielił każdej rodzinie błogosławieństwa wręczając pamiątkowe książki oraz kalendarz na 2019.

 

 

 

 

Druga część miała miejsce w Zespole Szkół im. św. Stanisława Kostki. Zgromadzonych powitał wójt Gminy Ryszard Bugiel. W takt śpiewu kolęd pod kierunkiem dwóch kapel, rodzice wraz z dziećmi spożyli posiłek przygotowany przez szkolną kuchnię. Posługę kelnerów pełniła miejscowa młodzież.

Każda rodzina otrzymała wsparcie w postaci żywności i środków czystości, a dzieci za śpiew kolęd były nagradzane słodyczami i zabawkami.

Caritas wyraża wdzięczność wójtowi Gminy i Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz dyrektorowi Zespołu Szkół  Józefowi Łachowi.


Zapraszamy do galerii