Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Kierunek na pracę > CIS w Ropczycach – Witkowicach

utworzony w ramach projektu „Kierunek na pracę”

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 – 31.05.2020

Celem głównym projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego uczestników poprzez udział w zajęciach Centrum, co przyczyni się do łagodzenia barier powodujących oddalenie od rynku pracy i zwiększenia szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez zatrudnienie socjalne w CIS.

                              Do udziału w projekcie zapraszamy bezrobotnych mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego, poszukujących pracy, w wieku aktywności zawodowej, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powodowanym m.in. długotrwałym bezrobociem, niepełnosprawnością, uzależnieniami, pobytem w zakładzie karnym.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach

zapraszamy

na rozmowę do siedziby CIS w Ropczycach przy ul. Sucharskiego 105,  

tel.: 510787075

Udział w CIS jest bezpłatny !!!

Chcesz zdobyć nowy zawód, doświadczenie i poznać nowych ludzi?

Zapraszamy!

To  miejsce jest właśnie DLA CIEBIE

Ilość miejsc ograniczona