Banner Unia Europejska
Home > Placówki > Poświęcenie CIS i Świetlicy w Ropczycach

Poświęcenie i otwarcie Centrum Integracji Społecznej i Świetlicy 

W dniu 30 stycznia 2019 roku w Ropczycach-Witkowicach odbyła się bardzo ważna i podniosła uroczystość:  oficjalne otwarcie i poświęcenie nowych placówek Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Centrum Integracji Społecznej oraz Świetlicy Wsparcia Dziennego „Dorastanie z Caritas”. Obydwa projekty są realizowane przez stosowne umowy ze środków UE poprzez WUP w Rzeszowie.

Centrum Integracji Społecznej dla 40 osób w wieku aktywności społecznej z powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Uczestnicy podejmują praktyczną naukę zawodu w warsztacie: kulinarnym, ogrodniczo-usługowym, remontowo-gospodarczym i opiekuńczo-animacyjnym.

 

 

 

 

Projekt dla dzieci w świetlicach  jest realizowany w 4 miejscowościach: Ropczyce-Witkowice, Wielopole Skrzyńskie, Niedźwiada oraz  w Trzcianie. Świetlice Wsparcia Dziennego oferują pomoc dzieciom w wieku 9-18 lat. Wsparcie to opieka wykwalifikowanych specjalistów, zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz posiłek. Ponadto organizowane są m.in. zabawy ruchowe, warsztaty plastyczne, zajęcia taneczne, muzyczne, kulinarne, lekcje języka obcego, atrakcyjne wyjazdy (kino, lodowisko, basen) oraz letni wypoczynek.

 

 

 

 

Uroczystość rozpoczęła się w  gościnnych progach Domu Kultury w Witkowicach. Zgromadzonych powitała kierownik świetlic Aleksandra Grabowy. Uczestnikami spotkania byli m.in. Biskup Rzeszowski Jan Wątroba, dyrektor WUP Tomasz Czop, burmistrz Bolesław Bujak, wójt Wielopola Skrzyńskiego Marek Tęczar, dyrektor PUP w Ropczycach Jacek Posłuszny, przedstawiciele gmin, miejscowy ks. Proboszcz Tadeusz Mieleszko oraz ks. Stanisław Słowik dyrektor Caritas, ks.Piotr Potyrała wicedyrektor Caritas i inni  kapłani  oraz siostry zakonne. W tej części, dzieci podopieczne nowej świetlicy zaprezentowały jasełka, a następnie nastąpiła prezentacja remontu i modernizacji starej plebanii na zadania CIS i Świetlicy.

 

 

 

 

Następnie wszyscy przeszli do budynku CIS i Świetlicy, którego remont  i modernizacja stała się możliwa dzięki środkom z WUP, WFOŚiGW, miejscowej parafii oraz diecezjalnej Caritas. Modernizację przeprowadziła Spółdzielnia Pokój.  Biskup Ordynariusz dokonał poświęcenia obiektu oraz modlił się za uczestników placówki i pobłogosławił prowadzącym to ważne dzieło.

 

 

 

Wystąpienia zaproszonych gości podczas posiłku  były podsumowaniem tego ważnego wydarzenia.


Zapraszamy do galerii