Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Dzień Chorego w Szpitalu nr 2 w Rzeszowie

Światowy Dzień Chorego w Szpitalu Wojewódzkim  im. św. Jadwigi Królowej

Dnia 8 lutego został zainaugurowany Dzień Chorego w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie sprawowaną Eucharystią w szpitalnej kaplicy pod przewodnictwem ks. bpa Edwarda Białogłowskiego. Współcelebransami byli: dyrektorzy Caritas ks.Stanisław Słowik i ks.Piotr Potyrała, wicedziekan dekanatu ks.Proboszcz Stanisław Wójcik oraz kapelani szpitala ks. Jacek Kaszycki i ks.Bogusław Bembenik

 

 

 

 

W homilii ks.Biskup nawiązał do objawień z Lourdes:

Dzień Chorego jest ścisłe związany z Lourdes, gdzie 161 lat temu, Matka Boża objawiła się małej dziewczynce, która jeszcze nie była do I Komunii – Bernadecie Soubirous. W tym roku przypada rok św.Bernadety – jest 175-ta rocznica jej urodzin i 140-ta rocznica jej śmierci. Jej nienaruszone relikwie są przechowywane w klasztorze Córek Bożej Miłości w Nevers we Francji. Wszyscy, którzy udają się do Lourdes jadą po nadzieję to tak jak ci, którzy przychodzą do szpitala, ufając, że tutaj otrzymają pomoc, nie zawsze wyleczenie. (…)Dlatego dzisiaj przychodzimy właśnie do tej kaplicy, gdzie patronuje św. Brat Albert, do tego szpitala, do tych, którzy tutaj służą, i do tych, którzy tutaj przychodzą po ulgę w cierpieniu, po przywrócenie zdrowia, aby się pomodlić, pomodlić o sens zarówno dla posługi jak i dla cierpiących, dla zrozumienia choroby, która bywa postrzegana czasem jako dzwonek sygnalizujący, że tutaj nasze życie nie ma stałego miejsca, że tutaj jesteśmy przechodniami… „bo tylko Chrystus, który jest światłością świata pomaga rozpoznawać sens i drogę ocalenia”

Na koniec Kaznodzieja powiedział:

Mamy pytać siebie, czy umiemy podarować trochę swojego czasu, swojej dobrej woli, oraz swojej modlitwy, trochę swojej serdeczności, trochę swojej obecności, dla tych, którzy bardzo potrzebują człowieka. Niech nas w tym dziele wspomaga św. Brat Albert i św. Matka Teresa.

Po Mszy św. ks.Biskup odwiedził oddział dziecięcy, udzielając błogosławieństwa pasterskiego i przekazując obrazek okolicznościowy z wizerunkiem św.Matki Teresy z Kalkuty.

 

 

 

 


Zapraszamy do galerii