Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Kolonia Caritas – II turnus

We wtorek 23 lipca br.  do grupy 115 dzieci skierowanych głównie przez Miasto i Gminę Sędziszów Młp. odpoczywających w Myczkowcach przybył Biskup  Rzeszowski  Jan Wątroba wraz z ks.Władysławem Jagustynem – wicedyrektorem Caritas oraz ks.Janem Szczupakiem – proboszczem Parafii Farnej w Rzeszowie i s.Agatą Jakieła – sekretarz Caritas.

Spotkanie rozpoczęło się na auli, w czasie którego kierownik turnusu pan Jan Lewandowski przedstawił bogaty program odpoczynku wraz z jego atrakcjami.  Dzieci uczestniczyły w konkursach: religijnym, muzycznym, plastycznym, ekologicznym oraz zawodach sportowych. Podczas kolonii był realizowany projekt dydaktyczno-wychowawczy pt. „Szczęśliwe dni”. Dzieci były pouczane o bezpiecznym poruszaniu się po drogach publicznych i o bezpieczeństwie podczas wakacji. Instytut Pamięci Narodowej z Rzeszowa przygotował dla nich lekcję historii na temat 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.  Dzieci brały udział w pieszych wycieczkach m. in. do rezerwatu krajobrazowego „Przełom Sanu pod Zwierzyniem”, śladami bobrów do Uherzec Mineralnych, do Źródełka i przełomu Sanu w Zwierzyniu oraz nad Jezioro Myczkowieckie i zaporę w Solinie.

W trakcie dziesięciodniowego pobytu dzieci odwiedziły Centrum Kultury Ekumenicznej oraz Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 znajdujące się na terenie Ośrodka. Koloniści codziennie brali udział we Mszy św., wsłuchiwali się w tematyczne homilie, mieli okazję skorzystać z sakramentu pokuty oraz mogli nauczyć się wielu piosenek religijnych. Poznawali świat Biblii zwiedzając Ogród Biblijny i wsłuchując się w opowiadania biblijne związane z tym miejscem.

Radosne śpiewanie uczestników kolonii oraz pięknie przygotowany program „Życie jest cudem…” wypełniło czas, na którego zakończenie Biskup wręczył kierownikowi, duszpasterzom turnusu oraz wychowawcom pamiątkowe książki dziękując za posługę wobec dzieci oraz udzielając błogosławieństwa.

Po spotkaniu z dziećmi ks. Biskup pobłogosławił świeżo otwartą jadłodajnie „Jadło u Gospy”, która powstała przy modernizacji Ośrodka.

 


Zapraszamy do galerii