Banner Unia Europejska
Home > Placówki > Ośrodki wypoczynkowe > Myczkowce > 25-lecie Ośrodka Caritas w Myczkowcach

Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach funkcjonuje od 1994 roku. Wybudowany w 50–tych latach ubiegłego wieku służył jako osiedle pracownicze dla budowniczych Zespołu Elektrowni Wodnych na Sanie w Myczkowcach i Solinie.
Po zakończeniu tych inwestycji zmienił swój charakter na Jednostkę Wojskową a w kolejnym etapie funkcjonował jako Ośrodek Wypoczynkowy dla rodzin wojskowych.

Od 1989 r. w ramach restrukturyzacji armii pozbywano się zbędnego majątku. Podjęto więc w 1993 r. decyzję o likwidacji ośrodka.

Z propozycją przejęcia tego obiektu ludzie dobrego serca, zarządzający mieniem wojskowym zwrócili się do Biskupa Kazimierza Górnego z młodej diecezji rzeszowskiej. Odpowiadając pozytywnie, w 1994 r. poprzez Caritas podjęto próbę zagospodarowania tego terenu. Początki były trudne. Wojsko opuszczając obiekt pozbawiło go całkowicie podstawowego wyposażenia. Dzięki wielu ludziom dobrej woli i różnym instytucjom ośrodek udało się wstępnie wyremontować i zmodernizować. Z biegiem lat rozszerza się jego działalność i oddziaływanie na środowisko lokalne i regionalne, a nawet międzynarodowe.

Obecnie ośrodek dysponuje 300 miejscami noclegowymi, stołówką, licznymi miejscami parkingowymi.

Misją Ośrodka Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnego w Myczkowcach jest prowadzenie charytatywnej działalności opiekuńczo – wychowawczej wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, świadczenie ambulatoryjne i turnusowe zabiegów rehabilitacyjnych, organizacja rekolekcji, promocja turystyki, kultury i dziedzictwa narodowego oraz współpraca ekumeniczna krajowa i międzynarodowa.

 

 

 

 

W dniu 28 sierpnia 2019 zakończenie wakacyjnej akcji Caritas Diecezji Rzeszowskiej połączone zostało z Jubileuszem 25-lecia Ośrodka.
Do 115 dzieci wypoczywających na ostatnim turnusie przybyli liczni Goście:

 • Biskup Rzeszowski – Jan Wątroba
 • Dyrektor Caritas Polska – ks. Marcin Iżycki
 • Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej ks. Artur Janiec
 • Ekonom Diecezjalny – ks.Bogusław Babiarz
 • Wikariusz Biskupi do Spraw Społecznych – ks. Jan Szczupak
 • Marian Homa, ks. Stanisław Kozioł
 • Roman Czenczek i ks. Piotr Sala
 • Dyrektorzy Caritas Diecezji Rzeszowskiej – ks.Stanisław Słowik, ks.Władysław Jagustyn, ks. Piotr Potyrała i s.Sekretarz Agata Jakieła
 • Wicewojewoda – Lucyna Podhalicz
 • Wicemarszałek – Stanisław Kruczek
 • Podkarpacki Kurator Oświaty Kurator Małgorzata Rauch oraz Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Bożena Pasieka
 • lokalne władze w osobach Starosty Leskiego oraz Wójta Gminy Solina
 • przedstawiciele Policji, PSP, PZMOT, WORD, IPN, ZUS, WITD
 • dyrektor Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce
 • Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
 • Organizator Trzeźwego Bieszczadzkiego Wesela – Piotr Mazur
 • Darczyńcy i dobrodzieje
 • kierownicy turnusów wakacyjnych
 • oraz liczni przyjaciele i sympatycy Ośrodka

Uroczystość rozpoczęła się dziękczynną Eucharystią pod przewodnictwem ks.bpa Jana Wątroby, który w homilii powiedział:

„Jubileusz nie jest czymś nadzwyczajnym, jest przejawem czym żyje kościół,  czym żyje wspólnota ludzi wierzących, jest czasem radości…

Ośrodek to przede wszystkim ludzie i dzieło, którego z Bożą pomocą w ciągu tych 25 lat dokonali, które kontynuują. Ludzie, którzy mieli ćwierć wieku temu wyobraźnię i odwagę, by skorzystać z nadążającej się wspaniałej okazji, by móc tu, w tym miejscu, które służyło zupełnie w innych celach stworzyć tak piękny ośrodek pod patronatem Caritas Diecezji Rzeszowskiej, młodziutkiej, bo zaledwie 2 lata liczącej sobie Diecezji Rzeszowskiej.

Dzisiaj ludzi przede wszystkim wspominamy i Bogu za nich dziękujemy, jak słyszeliśmy, niektórych Pan powołał do wieczności, ale zdecydowana większość żyje i ma powód do ogromnej satysfakcji, do wielkiej wdzięczności, że dane im było uczestniczyć w tym dziele.

(…) dziękujemy wszystkim duchownym na czele z ks.Dyrektorem Caritas Diecezji Rzeszowskiej, a nade  wszystko dyrektorowi tego Ośrodka, który wtedy jako młodziutki, zaledwie kilku letni kapłan podjął się dzieła organizowania i z takim ogromnym sukcesem i w takim pięknym klimacie realizuje to zapoczątkowane wtedy dzieło.

(…) Niech Matka Pięknej Miłości przymnoży nam dzisiaj także radości w tym świątecznym dniu i niech pomaga pomnażać owoce dobra”.

Po Eucharystii rozpoczęła się druga część spotkania. W auli słowa powitania wypowiedział ks.Bogdan Janik, który kieruje Placówką od 25 lat. Aktualny turnus zaprezentowała jego kierowniczka Anna Szlęzak, następnie grupa dzieci z Ukrainy, biorąca udział w tym wypoczynku pięknie zaśpiewała kilka piosenek po polsku i ukraińsku, a po nich koloniści przedstawili refleksyjny program o owocach Ducha Świętego. Duchową opiekę tradycyjnie na ostatnim turnusie pełnili profesorowie – ks.Jacenty Mastej i ks.Janusz Miąso.

 

 

 

Na zakończenie spotkania przedstawiciele władz oraz wspomagający działalność Ośrodka na ręce ks.Dyrektora Bogdana Janika przekazali życzenia i gratulacje, a wypoczywające dzieci otrzymały sporą ilość słodyczy.

 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste świętowanie Jubileuszu Ośrodka zakończyło błogosławieństwo ks.Biskupa oraz poświęcenie zmodernizowanej kuchni i jadalni oraz nowopowstałego baru „Smaczne jadło u Gospy”.


Zapraszamy do galerii