Banner Unia Europejska
Home > Placówki > Ośrodki dla Niepełnosprawnych > ZAZ w Budach Głogowskich

W dniu 19 września 2019 r. miało miejsce oficjalne otwarcie i błogosławieństwo  Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich. Placówka powstała w strukturach Caritas Diecezji Rzeszowskiej w czerwcu br. i przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Uroczystość rozpoczęła się na auli przywitaniem zaproszonych Gości przez ks. dyrektora Stanisława Słowika i kierownika nowopowstałej Placówki Daniela Jakubowskiego. Dyrektor Caritas wspomniał słowa z testamentu darczyńcy terenu 4,5 ha i starego drewnianego domu śp. Tadeusza Plizgi:

Majątek ten z łaski Bożej mi dany, ofiaruję na chwałę Boga Wszechmogącego i Matki Najświętszej. Przekazuję go Caritas Diecezji Rzeszowskiej z prośbą o wybudowanie ośrodka dla dzieci, sierot i niepełnosprawnych.

Ksiądz Dyrektor cytował także słowa św. Jana Pawła II umieszczone obok portretu Papieża, namalowanego przez Emila Polita  na tle przyrody:

Stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą jako jej rozumny, szlachetny pan i stróż.

 

 

 

 

Gośćmi uroczystego otwarcia ZAZ-u byli m. in.: Biskup Rzeszowski Jan Wątroba, proboszcz parafii ks. Paweł Zimny, panie posłanki Halina Szydełko i Krystyna Wróblewska, wicemarszałek województwa p. Ewa Draus, burmistrz Miasta i Gminy Głogów Małopolski Paweł Baj, dyrektor PFRON z Rzeszowa Maciej Szymański, dyrektor ROPS Jerzy Jęczmienionka, prezes PZOZAZ i WTZ Mariusz  Mituś, dyrektorzy ZAZ-ów z regionu, kierownicy WTZ, ŚDS, DPS oraz projektant i darczyńcy.

Następnie Wicedyrektor ks. dr Piotr Potyrała przedstawił w pokazie slajdowym działalność pięcioletnią dotychczas działającej Placówki Natura 2000.

 

 

 

 

Na jej bazie powstał ZAZ, o którym mówił kierownik Daniel Jakubowki prezentując poszczególne pracownie i ich zadania.

Przed błogosławieństwem ks. Biskupa i przemówieniami gości, którzy gratulując wyrażali radość z powstania tak ważnego miejsca w aktywizacji osób niepełnosprawnych na obecnym rynku pracy, zgromadzeni usłyszeli piękny śpiew 30 osobowego chóru dzieci i młodzieży z miejscowej szkoły podstawowej, a brawa były nagrodą dla młodych oraz ich opiekunów w osobie Pani Dyrektor i Pani Katechetki.

 

 

 

 

Pasterz naszej diecezji przed modlitwą błogosławieństwa powiedział:

Chrystus się utożsamiał ze wszystkimi, a zwłaszcza z tymi najsłabszymi, najbiedniejszymi z różnymi niepełnosprawnościami, wszystko dla Chrystusa czynimy i oby tak dalej było. (…) Dzisiaj chcemy pomodlić się, dziękując za to dzieło, za Zakład Aktywności Zawodowej, modląc się o przyszłość pomyślną.

W ZAZ znalazło zatrudnienie 30 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w ramach pracowni kulinarnej, hotelarskiej i ogrodniczej. Dla wielu osób z niepełnosprawnością to pierwsze w życiu miejsce pracy i często pierwsza forma aktywności. 10 osób to absolwenci warsztatów terapii zajęciowej i pobliskich ŚDS. Uczestnicy ZAZ mogą też korzystać ze wsparcia psychologicznego i rehabilitacji ruchowej.

Pieniądze na uruchomienie ZAZ zostały przekazane przez PFRON za pośrednictwem samorządu województwa.

Zarząd diecezjalnej Caritas: księża Stanisław Słowik, Władysław Jagustyn, Bogdan Janik, Piotr Potyrała i s. Agata Jakieła serdecznie dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania placówki.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www:centrum-natura.eu


Zapraszamy do galerii