Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Niepełnosprawni pamięci JPII

Stało się już tradycją, że rokrocznie w  październiku  niepełnosprawni skupieni w Centrum dla tych osób oraz w rzeszowskich Warsztatach Terapii Zajęciowej Caritas  organizują spotkanie z racji wyboru kardynała Karola Wojtyły na Głowę Kościoła. Po kanonizacji św. Jana Pawła II to świętowanie  zostało związane z  dniem  22 października .

Po przeniesieniu Warsztatów z ul. Lubelskiej na Krakowską 18 zmieniła się trasa specjalnego  spotkania i marszu z  modlitwą różańcową.

Uroczystość rozpoczęła się Eucharystią w kościele Podwyższenia Krzyża świętego której przewodniczył biskup Edward Białogłowski. Koncelebrowali z nim dyrektorzy diecezjalnej Caritas: ks.Stanisław Słowik, ks.Władysław Jagustyn, ks.Piotr Potyrała, diecezjalny duszpasterz niepełnosprawnych ks. Ludwik Krupa oraz ks. proboszcz Dariusz Gościmiński. W homilii biskup powiedział m.in.:

Dziękujemy Wam drodzy Rodzice, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie, wolontariusze za tę miłość, którą niesiecie każdego dnia, za to dobro, które wyzwalane jest przez niepełnosprawność, czy chorobę waszych dzieci, rodziców, współmałżonków czy bliskich. Bowiem uświęcamy się wtedy, kiedy przyzywamy Bożej łaski dla siebie i dla innych. Uczył nas tego Ojciec Święty Jan Paweł II, który nie wstydził się swojej niepełnosprawności, która Go dotknęła pod koniec życia. Bardzo niewyraźnie czasem mówił, bo choroba Go męczyła, ale się nie zamykał, tylko chciał być z innymi, aby pokazywać, że jeśli się kocha to przyjmuje się również krzyż i z nim się idzie, bo ten krzyż uświęca.

Kiedy rozpoczynał swoją pracę jako Papież, a było to 22 października 1978 roku wówczas wołał: „Nie bójcie się Pana Jezusa, otwórzcie Mu drzwi swoich serc, swoich domów, chciałoby się powiedzieć, waszych ośrodków rehabilitacyjnych, waszych szkół. Niech to Jego wołanie rozlega się często w naszych sercach, naszych uszach, abyśmy miłowali więcej, abyśmy pomagali więcej,

Po Mszy św. uformował się różańcowy pochód niepełnosprawnych i ich opiekunów  do Pomnika Sybiraków. Modlitwę prowadzili dyrektorzy Caritas, ks. Stanisław Słowik i ks. Władysław Jagustyn. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy przy monumentalnym pomniku oraz  śpiewie, nietypowi pielgrzymi skierowali się na plac kościelny kontynuując różaniec. Zakończenie  nabożeństwa  z końcowym słowem i błogosławieństwem biskupa Edwarda  nastąpiło przy figurze Niepokalanej.

 

 

 

 

Po odśpiewaniu Boże coś Polskę wszyscy przeszli na agapę do konferencyjnej sali WTZ Caritas, gdzie zostali przyjęci przez gospodarzy na czele z kierownikiem Krzysztofem Baranem.


Zapraszamy do galerii