Banner Unia Europejska
Home > Placówki > Ośrodki wypoczynkowe > Myczkowce > Termomodernizacja Ośrodka Caritas w Myczkowcach

Termomodernizacja Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas w Myczkowcach przy wsparciu NFOŚiGW

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas w Myczkowcach otrzyma ponad 4,7 mln zł dotacji na przeprowadzenie gruntownej termomodernizacji. Całkowity koszt projektu to ponad 5 mln zł. Udzielenie wsparcia finansowego umożliwił program NFOŚiGW Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Przekazanie dotacji potwierdziła umowa podpisana 6 listopada br. w Warszawie przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Zastępcę Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Bogdana Janika.

Dofinansowanie umożliwi prace termomodernizacyjne w zakresie docieplania, które obejmą budynki na terenie Ośrodka, a także modernizację systemu ciepłowniczego oraz zasilania Ośrodka w energię elektryczną, w tym m.in.: remont kotłowni na biomasę z systemem kogeneracyjnym, usprawnienie systemu ciepłej wody użytkowej, pomp ciepła oraz instalację paneli fotowoltaicznych.

 

 

 

 

 

Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię w zakresie ogrzewania budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej i energii do celów technologicznych, ale również wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej. Termomodernizacja obiektów przyniesie wymierne efekty ekologiczne w postaci m.in. redukcji emisji CO2 (204,97 Mg/rok), zmniejszenia zużycia energii pierwotnej (3684,79 GJ/rok). Ponadto, ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniesie 44,11 MWh/rok, przy czym energii cieplnej – 2995,21 GJ/rok.

– Dzięki dotacji przekazanej przez NFOŚiGW prace termomodernizacyjne ośrodka rozpoczną się jeszcze w tym roku – podkreślił Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks.Bogdan Janik.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej, właściciel Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego w Myczkowcach, jest członkiem wspólnot realizujących zasady ekologii integralnej w duchu encykliki Laudato Si’ Papieża Franciszka. Projekt pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, jest współfinansowany ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego pn. Edukacja Ekologiczna.

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas w Myczkowcach wspiera dzieci z biednych rodzin i osoby niepełnosprawne. W ciągu 25 lat na turnusach organizowanych przez Caritas w Myczkowcach wypoczywało 42 tys. dzieci i młodzieży, w tym blisko 4 tys. Polaków ze wschodu. W bieżącym roku wakacje w Myczkowcach spędziło 700 dzieci. Na terenie Ośrodka oprócz obiektów mieszkalnych i rehabilitacyjnych znajduje się m.in. największy w kraju Ogród Biblijny, Centrum Kultury Ekumenicznej im. Jana Pawła II z ponad 140 miniaturami świątyń karpackich, kompleks sportowo-rekreacyjny oraz mini zoo.