Banner Unia Europejska
Home > Akcje > III Światowy Dzień Ubogich

„Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie”

Te słowa z Psalmu 9 wybrał Ojciec święty Franciszek jako motto i myśl przewodnią  III Światowego Dnia Ubogich.

W Diecezji Rzeszowskiej przygotowanie do jego przeżycia w każdej parafii miało miejsce podczas październikowych spotkań formacyjnych Parafialnych Zespołów Caritas w poszczególnych dekanatach. Każda parafia otrzymała stosowną ilość Toreb charytatywnych, aby zabrane i napełnione przez ochotników przez posługę Caritas trafiły pod właściwy adres.

 

 

 

 

Diecezjalny wymiar tego dnia  miał miejsce w rzeszowskiej parafii św. Mikołaja, gdzie Biskup Ordynariusz Jan Wątroba wizytował tę wspólnotę. Finałem tego dnia była Eucharystia a po niej spotkanie z seniorami przy stole w domu rekolekcyjnym. W homilii biskup powiedział mi.in:

„Nie możemy zapomnieć o słowach Pana Jezusa wypowiedzianych na uczcie w Betanii w domu Łazarza, Marii i Marty (…) Ubogich zawsze mieć będziecie u siebie. Zastanawiające proroctwo. Choćby nie wiem jakie były podejmowane wysiłki w walce z ubóstwem, biedą różnego rodzaju, słowa Jezusowe brzmią zaskakująco „ubogich zawsze mieć będziecie” Jeśli nawet, to zawsze będzie przestrzeń dla miłosierdzia, dla zmniejszania obszaru biedy czy nędzy.

Natomiast biskup senior Kazimierz Górny celebrował Mszę św. w Centrum Charytatywnym w Rzeszowie dla biednych i mieszkańców schronisk dla bezdomnych. W homilii wicedyrektor Caritas ks. dr Piotr Potyrała mówił:

(…) biedni potrzebują przede wszystkim Boga i Jego miłości. Bo to jest największa bieda, gdy człowiek straci Boga, gdy odejdzie od wiary, od Kościoła, to jest nasze zadanie żeby ludziom ubogim pomagać, ale również, żeby nieść im Boga. I na to zwraca uwagę Papież Franciszek mówiąc, że biedni przychodzą do nas bo rozdajemy im jedzenie, ale to czego naprawdę potrzebują wykracza poza ciepły posiłek, czy kanapkę, którą im dajemy. Biedni potrzebują naszych rąk, aby mogli się podnieść, potrzebują naszych serc, aby czuć na nowo ciepło uczuć, potrzebują naszej obecności, aby przezwyciężyć samotność, potrzebują po prostu miłości, czasem wystarczy niewiele, czasem wystarczy zatrzymać się, uśmiechnąć, posłuchać. My właśnie dzisiaj zatrzymujemy się dzisiaj, aby spotkać się z ludźmi ubogimi, aby się do nich uśmiechnąć, aby ich posłuchać, dlatego jest to dzień szczególny – Światowy Dzień Ubogich.

Na to świętowanie przygotowany został ciepły posiłek, który był darem restauracji Sabatini oraz paczki dla 250 uczestników. Caritas i Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św, Brata Alberta otrzymały wsparcie także od firm: Res-Drob, Janik, PSS Społem, piekarni Wszołek i Nawłoka.

 

 

 

 

Podobnie jak przed rokiem Centrum Medyczne MEDYK bezpłatnie dokonało badań medycznych.

 

 

 

 

Młodzież SKC z SP 25 pod kierunkiem pani opiekunki Grażyny Jakubek pełniła rolę wolontariuszy. Każdy uczestnik spotkania otrzymał okolicznościowy obrazek z wizerunkiem Matki Bożej Ubogich z Banneux /Belgia/.

 

 

 

 

 

Niech wszystkim którzy włączyli się w organizację Światowego Dnia Ubogich towarzyszą słowa z Orędzia: Biedni zbawiają nas, ponieważ pozwalają nam spotkać oblicze Chrystusa.


Zapraszamy do galerii

Spotkanie w Centrum Charytatywnym w Rzeszowie

Spotkanie w Parafii Rzeszów św.Mikołaja