Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Święto Młodzianków – Święto Rodzin Wielodzietnych

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zorganizowała 28 grudnia w Bratkowicach spotkanie rodzin wielodzietnych z okazji Święta Młodzianków. Jest to już 21 takie spotkanie – każdego roku gdzie indziej. Zaproszono 35 rodzin z Gminy Świlcza posiadające co najmniej czwórkę dzieci.

Świętowanie rozpoczęło się Uroczystą Eucharystią, której przewodniczył bp Edward Białogłowski. Koncelebrowali z nim: ks. Józef Bożek – proboszcz parafii, ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej i ks. dr Piotr Potyrała – wicedyrektor Caritas.

Biskup w homilii powiedział m.in.

Pójdźmy do Betlejem, aby zobaczyć co tam się wydarzyło. Pasterze poszli do Betlejem, byli zdumieni. Z jednej strony prostotą stajni w której narodziło się Dziecię, z drugiej strony z światłością i radościąi, która emanowała od żłobka Dzieciny. Byli pełni podziwu dla Józefa i Maryi, którzy w towarzystwie zwierząt trwali przy Dziecięciu. Dzisiaj powtórzmy te słowa: Pójdźmy do Betlejem, jak słyszeliśmy, choć upłynęło sporo czasu.

Kaznodzieja zwracając się do rodzin, powiedział,

Kochani Rodzice rodzin wielodzietnych. W tej świątyni dziękujemy Panu Bogu za was, za waszą służbę życiu, za każde wasze dziecko, za wasz wysiłek i trud wychowawczy, za rodzicielską miłość, którą zaszczepiacie w sercach waszych dzieci i uczycie ich miłować to znaczy pomagać. Ale także dziękujemy za tych, którzy w ostatnich latach myślą o was, aby zarówno tworzyć klimat pozytywny dla waszych rodzin jak i konkretną materialną pomoc. (…)Dlatego dzisiaj także chcemy podziękować sprawującym władzę za pomoc okazywaną rodzinom wychowującym dzieci. (…) Wielodzietna rodzina wychowuje dzieci do pomagania sobie, ale żeby pomagać to trzeba mieć otwarte oczy, dlatego w waszych rodzinach pomoc starszych dzieci dla młodszych jest także wielkim skarbem. Bowiem te wasze dzieci nie myślą tylko o tym żeby się zabawić, ale także żeby bardziej kochać tego ko jest mniejszy i słabszy.

 

 

 

 

 

Na zakończenie Eucharystii biskup udzielił każdej rodzinie specjalnego błogosławieństwa i przekazał książki o św.Józefie.

 

 

 

 

Po Mszy św. odbyło się świąteczne spotkanie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, połączone z kolędowaniem. W zorganizowanie świętowania włączyła się Parafia Bratkowice, która zafundowała obiad, Parafialny Zespół Caritas, który ubogacił stoły wypieczonym ciastem oraz młodzież KSM, która obsługiwała stoły. /z miejscowej parafii/. W spotkaniu uczestniczyli również starosta rzeszowski Józef Jodłowski, wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic, przewodniczący Rady Powiatu, Wice wójt Gminy,  przewodniczący Rady Gminy, Kierownik GOPS oraz Pani Dyrektor SP nr 1 – gospodarz spotkania. Po posiłku każda rodzina otrzymała paczki z artykułami żywnościowymi, środkami czystości i obuwie.


Zapraszamy do galerii