Banner Unia Europejska
Home > Zespoły > Parafialny Zespół Caritas > 25-lecie PZC Lubenia

W niedzielę 19 stycznia 2020 roku w uroczystość Patrona Diecezji – św. ks. bpa Józefa Sebastiana Pelczara, Parafialny Zespół Caritas Parafii św. Urszuli w Lubeni świętował jubileusz 25-lecia swojej działalności.

Uroczystej sumie przewodniczył dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Stanisław Słowik. Koncelebrowali: ks. prałat Michał Szuma, proboszcz, ks. Tomasz, były wikariusz oraz kaznodzieja ks. dr Piotr Potyrała, wicedyrektor Caritas, który powiedział m.in.:

Kiedy wspólnie świętujemy 25-lecie działalności Parafialnego Zespołu Caritas, dziękujemy Panu Bogu za tych wspaniałych ludzi, którzy pracują dla Jezusa, jak również na wzór naszego Patrona św. bpa Józefa Sebastana Pelczara idą do chorych, samotnych, ubogich, aby nieść im światło miłości, dziękujemy za tych wspaniałych członków PZC, (…) którzy idą do innych, aby pochylić się nad ich problemami. Ilu ludziom w ciągu tego ćwierćwiecza pomogliście, w ilu akcjach uczestniczyliście, ile modlitw ofiarowaliście w intencji biednych, bezdomnych, zagubionych, niepełnosprawnych. Kiedy trzeba przygotować pomoc na święta dla potrzebujących wy działacie, gdy trzeba odwiedzić przykutego do łóżka staruszka, wy idziecie, kiedy trzeba pomóc jakiejś biednej rodzinie, która znalazła się w trudnej sytuacji losowej wy pomagacie wspólnie z Ks. Proboszczem. Wy niesiecie tym ludziom miłość, bo wy w tych ludziach dostrzegacie cierpiącego Chrystusa i w ten sposób wypełniacie słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii.

Po Mszy świętej dyrektor Caritas w imieniu Biskupa Rzeszowskiego wręczył przewodniczącej PZC Danucie Jodłowskiej okolicznościowy dyplom z błogosławieństwem.

 

 

 

 

 

Druga część jubileuszu odbyła się w domu kultury. Zaproszonym gościom został przedstawiony spektakl Bożonarodzeniowy, ubogacony pięknymi kolędami w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkolnego Koła Caritas i wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Lubeni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dowód wdzięczności, każda członkini PZC otrzymała od Pana Starosty Józefa Jodłowskiego czerwoną różę.


Zapraszamy do galerii