Banner Unia Europejska
Home > Akcje > ŚDCh w Domu Pomocy Społecznej w Chmielniku

17 lutego – spotkanie ks.bpa Edwarda Białogłowskiego z mieszkańcami DPS w Chmielniku

Oficjalne obchody Światowego Dnia Chorego w naszej diecezji zakończyło spotkanie ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego w DPS Caritas im. św. O. Pio w Chmielniku, gdzie Siostry Felicjanki wraz z personelem towarzyszą osobom starszym. Podczas Eucharystii powiedział:

Dzisiaj przypada wspomnienie dowolne siedmiu Świętych Serwitów, byli bogatymi ludźmi, ale kiedy widzieli ludzką biedę rozdali swój majątek, zamieszkali w domku we wspólnocie i byli bardzo uwrażliwieni, żeby pomagać ubogim. (…) Żyli ubogo, rozważali często mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa na Krzyżu oraz łzy Matki Bożej Bolesnej. Stali się wrażliwymi sługami cierpiących. Właśnie w ten dzień kończymy w diecezji obchody 28.Światowego Dnia Chorego. Wokół takich Patronów gromadzimy się w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio, gdzie trwa wielka służba duchownych i świeckich, kapłanów, którzy niosą posługę sakramentalną, Sióstr Felicjanek, pań świeckich i panów, wolontariuszy, którzy chcą być aby posłużyć chorym i starszym.

Dzisiaj chcemy wsłuchać się w głos Papieża Franciszka, który w orędziu na ten dzień zaprasza chorych i starszych ludzi, aby ze swoim losem przychodzili do Jezusa «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» Dlaczego do Pana Jezusa?, bo Pan Jezus jako Bóg-Człowiek przeszedł przez morze cierpienia.

Na koniec Kaznodzieja przypomniał nam wszystkim,abyśmy zgłębiali prawdę o Krzyżu i cierpieniu, byśmy wnikali w sens służby cierpiącym, bo «cokolwiek uczynicie jednemu z tych braci moich najmniejszych« mówi Pan, «Mnie czynicie«. Mieć takie oczy, aby w cierpiącym dostrzegać Jezusa.

Dziękujemy dzisiaj za ten Dom Pomocy Społecznej, Dom dobrego Samarytanina, w którym jest bliskość pomiędzy chorymi i posługującymi, w którym jest życzliwość i otwartość, pomoc, modlitwa.


Zapraszamy do galerii