Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Jałmużna Wielkopostna

 Jałmużna Wielkopostna 2020

najmłodsi seniorom

W Środę Popielcową rozpoczęła się kolejna ogólnopolska „Jałmużna Wielkopostna” pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. Datki uzbierane w Skarbonkach Miłosierdzia przez dzieci i młodzież trafią do osób starszych i chorych. Caritas Diecezji Rzeszowskiej  przygotowała 60 tysięcy skarbonek.

Celem Jałmużny Wielkopostnej jest zwrócenie uwagi na los osób starszych, uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby seniorów.

Jałmużna Wielkopostna ma charakter wychowawczy: uczy miłości bliźniego, która kosztuje – najczęściej chodzi o dar materialny, ale też o czas poświęcony drugiej osobie, okazane wsparcie duchowe i zwykłą obecność. Poprzez małą ofiarę, która przybiera formę dobrowolnej rezygnacji z przyjemności materialnej w okresie postu, możemy pomóc tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.