Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Sprzęt pomaga > ZAMKNIĘCIE WYPOŻYCZALNI

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym wirusem SARS-CoV2 mogącym powodować chorobę COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo pracowników i osób korzystających z usług wypożyczalni oraz zgodnie z zaleceniami władz Rzeczpospolitej Polskiej wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego w Rzeszowie, Tyczynie, Ropczycach i Cmolasie są nieczynne do odwołania!

Wszelkie informacje i komunikaty w tej sprawie będziemy się starać publikować na bieżąco na stronie internetowej.

Jednocześnie informujemy osoby, którym zbliża się termin zwrotu sprzętu zawarty w umowie, że zwrotu sprzętu bądź przedłużenia okresu wypożyczenia będą mogły dokonać po ponownym otwarciu wypożyczalni, bez ponoszenia konsekwencji z tytułu niedotrzymania terminów wynikających z umowy.