Banner Unia Europejska
Home > Placówki > W Zagorzycach Dolnych poświęcono Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów

W Zagorzycach Dolnych w powiecie ropczycko – sędziszowskim powstała placówka wsparcia dla seniorów – Dzienny Dom Pomocy „Ochronka dla Seniora” Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Placówkę uruchomiła Caritas Diecezji Rzeszowskiej w zaadaptowanym na ten cel budynku dawnej ochronki prowadzonej przez Siostry Służebniczki Dębickie. Jest tam miejsce dla 30 osób po 60 roku życia, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki.

 

 

 

 

8 lipca 2020 roku została poświęcona Ochronka dla Seniora. Tę uroczystość poprzedziła uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks.Bpa Jana Wątroby, Dyrektorów Caritas: ks.Stanisława Słowika, ks.Władysława Jagustyna i ks.Piotra Potyrałę, ks.Wicedziekana Edwarda Brzanę oraz ks.Edwarda i miejscowego Proboszcza ks.Wojciecha, który powitał wszystkich przybyłych. Seniorzy byli aktynie zaangażowani w liturgię oraz miejscowa młodzież.

W homilii ks. Biskup powiedział m.in.:

Nawiązując do dzisiejszego Psalmu „Zawsze szukajcie Bożego Oblicza” chcemy wziąć dziś na serio tu gdzie jesteśmy, wobec tego dzieła, które tak wielkim wysiłkiem, zaangażowaniem powstało, ukazywać w swoim życiu, swoimi czynami, swoimi gestami prawdziwe oblicze, to jest Oblicze Miłości. (…) Tutaj ludzie starsi będą mogli doświadczać takiej czułej, serdecznej opieki, troski. (…) Niech płynie nasza modlitwa dziękczynna dzisiaj do Pana Boga za pomysł, pozyskanie przyjaciół i pomocników do jego realizacji.

Po Eucharystii wszyscy uczestnicy przeszli pod odnowioną dawną Ochronkę na poświęcenie nowej Placówki Caritas. Następnie Seniorzy oraz zaproszeni Goście udali się do miejscowej szkoły podstawowej na druga część spotkania, podczas której została zaprezentowana przez Panią Urszulę Rymut nowa placówka służąca Seniorom oraz poczęstunek.

 

 

 

 

W Dziennym Domu Pomocy Seniorzy mogą liczyć na wyżywienie, rehabilitację, terapię zajęciową oraz różne aktywności mające zapobiegać ich wykluczeniu społecznemu. Dzienny Dom Pomocy w Zagorzycach powstał dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wielu Darczyńców.


Zapraszamy do galerii