Banner Unia Europejska
Home > Placówki > Ośrodki dla Niepełnosprawnych > DPS Chmielnik > Środki dla DPS Chmielnik im. św.Ojca Pio

14 września 2020 r. miało miejsce podpisanie umowy między Caritas Diecezji Rzeszowskiej a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, na mocy której Dom Pomocy Społecznej im. św. o. Pio w Chmielniku otrzymał grant w wysokości 370 000 zł.

Rzeszowska Caritas była reprezentowana przez jej dyrektora – ks. doktora Piotra Potyrałę, a także ks. prał. Stanisława Słowika i siostrę Rajmundę, natomiast Zarząd Województwa Podkarpackiego reprezentował Pan Stanisław Kruczek, a ROPS – jego dyrektor – Pan Jerzy Jęczmienionka.

Środki przyznane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na rzecz prowadzonego przez Caritas Domu Pomocy Społecznej w Chmielniku – pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa pensjonariuszy oraz pracowników w kontekście trwającej pandemii.