Banner Unia Europejska
Home > Zespoły > Szkolne Koła Caritas > 25 lat od powstania pierwszego Szkolnego Koła Caritas

16 września 1995 roku ks. Stanisław Słowik, pierwszy dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej powołał do istnienia pierwsze w Polsce Szkolne Koło Caritas w II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. Opiekunem Koła została Pani Maria Kowalska.

W ciągu 25 lat ta forma katolickiego wolontariatu rozwinęła się w całej Polsce.

Na terenie Diecezji Rzeszowskiej działa 250 SKC, które angażują się w pomoc innym uczniom, sąsiadom, parafianom, a także włączają się w akcje organizowane przez centralną Caritas.