Banner Unia Europejska
Home > Placówki > Ośrodki dla Niepełnosprawnych > DPS Cmolas > „Lepsze jutro” dla DPS-u w Cmolasie

16 września 2020 r. prowadzany przez rzeszowską Caritas Dom Pomocy Społecznej w Cmolasie w ramach projektu  „Lepsze jutro” otrzymał wsparcie w wysokości 369.674,61 zł na rzecz działań profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej umowę podpisał dyrektor Jerzy Jęczmienionka, zaś w imieniu Caritas Diecezji Rzeszowskiej – ksiądz dyrektor Piotr Potyrała.

Pozyskane środki przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa pensjonariuszy oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej.