Banner Unia Europejska
Home > Placówki > DDP "Ochronka dla Seniora" w Zagorzycach > Projekt „Przez życie z Janem Pawłem II”

W Dziennym Domu Pomocy „Ochronka dla Seniora” w Zagorzycach jest realizowany projekt pn. „Przez życie z Janem Pawłem II”. Ma on na celu podnoszenie jakości życia osób starszych przez ich edukację i wieloaspektową aktywizację, jak również budowanie więzi międzypokoleniowych.

W ciągu trwania tego projektu, uczestnicy Dziennego Domu brali udział w wielu wydarzeniach związanych z życiem Jana Pawła II oraz podejmowali różnorodne formy aktywności. Większość z nich po raz pierwszy uczestniczyła w takich zajęciach oraz miała możliwość zwiedzania ważnych miejsc w okolicy jak również upamiętniających życie Świętego Jana Pawła II.

Jednym z realizowanych działań jest „Klub podróżnika i pomocy koleżeńskiej”. W jego ramach podopieczni zagorzyckiego DDP odwiedzili ważne dla lokalnej społeczności miejsca, w tym te związane z pamięcią o św. Janie Pawle II. Mieli oni więc okazję zobaczyć:

Pomnik Chrystusa Króla w Małej (4 września) – Pomnik został wzniesiony jako wotum dziękczynne za uratowanie wsi Mała od klęski gradobicie, które spustoszyło sąsiednie miejscohttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Ma%C5%82a%2C_pomnik_Chrystusa_Kr%C3%B3la_%28HB10%29.jpgwości

 

 

 

 

Krzyż III Tysiąclecia na ul. Borki Chechelskie w Ropczycach (25 września) – W Borkach Chechelskich, u zbiegu kilku dróg, na wzniesieniu, 341 m n. p. m., stoi jeden z najwyższych w Europie krzyż. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest ks. Wojciech Styczyński. Krzyż – symbol zwycięstwa dobra nad złem – ma pomagać ludziom odkryć wartość wiary i nadziei. Myślą przewodnią tej budowy są słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: „Krzyż stał się wielką szkołą miłości i formacji ludzkiej osobowości, katedrą wychowania społecznego” . Symbolika krzyża – w 47-metrowy krzyż wpisana jest pewna symbolika: na wysokości 30 metrów (lata życia Pana Jezusa w których rozpoczął publiczne nauczanie) umieszczona jest galeria widokowa, symbolizująca kulę ziemską, a z jej wnętrza wyrasta 18-metrowa główna część krzyża koloru białego. „18” w naszej kulturze oznacza dojrzałość. Poprzeczne ramię krzyża ma 10 metrów długości, co oznacza 10 Bożych przykazań do których Pan Jezus często nawiązywał.

 

 

 

Park Papieski w Rzeszowie wraz z Katedrą Rzeszowską (25 września) – Park usytuowany w miejscu zgromadzenia wiernych z Podkarpacia podczas wizyty papieża Jana Pawła II w 1991 roku. Centralne miejsce parku o powierzchni ponad 17 ha zajmuje obelisk upamiętniający to wydarzenie. Park został otwarty w 2015 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Oraz zwiedzić wystawę rękodzieła w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej  w Ropczycach.  Podczas wyjazdów seniorzy mieli sposobność zapoznać się głębiej z ich historią i znaczeniem, dzięki życzliwości opiekunów i pracowników zajmujących się na co dzień tymi obiektami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu  Seniorzy DDP w Zagorzycach uczestniczyli w warsztatach pn. „Mam talent dla Jana Pawła II”. Uczestnicy mieli okazję nawiązać współpracę z młodym pokoleniem i udowodnić, że pełnią ważną rolę w kultywowaniu tradycji oraz, jak nikt inny potrafią zainteresować młodzież historią oraz przeszłością. Urzeczywistniło się to poprzez międzypokoleniową współpracę przy tworzeniu prac artystycznych.  Zaproszone dzieci i młodzież z rodzin uczestników prezentowali Seniorom nowoczesne techniki artystyczne, natomiast seniorzy – sposoby tradycyjne. W rezultacie powstały godne podziwu dzieła takie jak: hafty na tamborku z wizerunkiem Jana Pawła ll, różańce z koralików, flagi papieskie, talerze, kubki oraz drewniane obrazy z wizerunkiem Papieża Polaka wykonane techniką decoupage. Talent i ekspresja artystyczna Seniorów i ich wnuków nie znała granic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważnym elementem w życiu Seniora jest dbanie o odpowiednią kondycję fizyczną, a przez to i wzmacnianie własnej wartości. Wychodząc temu na przeciw uczestnicy DDP systematycznie uczęszczają na zajęcia z nordic walking oraz na aerobik, które to odbywają się    w Ochronce pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Gdy warunki pogodowe sprzyjają, zajęcia z użyciem kijków odbywają się na łonie natury, co dodatkowo wzmacnia ich efekt terapeutyczny. Zaplanowane są także seanse w grocie solnej. Wymienione aktywności są częścią kolejnego przedsięwzięcia, które nosi nazwę „Rozwijanie różnorodnych form aktywności ruchowej”.

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu uczestnicy DDP w Zagorzycach brali udział w zajęciach komputerowych, aby nauczyć się podstaw obsługi komputera oraz zasad korzystania z Internetu. Wszystko to po to, by zmniejszyć poziom wykluczenia i izolacji osób starszych przy wykorzystaniu nowych technologii. Specjalnie na ten cel seniorom udostępniono na terenie Ochronki tymczasową salę komputerową.

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym z działań podjętych w ramach projektu „Przez życie z Janem Pawłem II” są Sąsiedzkie Dni Seniora o charakterze integracyjnym, na które zapraszani są uczestnicy Dziennego Domu wraz ze swymi rodzinami oraz Seniorzy korzystający z programu „Na codzienne zakupy”. W gwarnej i radosnej atmosferze, przy akompaniamencie muzyki granej na żywo przez lokalny zespół młodzieżowy, seniorzy spędzili miłe chwile poznając siebie i swoje rodziny nawzajem. Ponadto była to świetna okazja do pielęgnowania więzi rodzinnych i międzypokoleniowych. Nie zabrakło przy tym grilla oraz pysznych przekąsek i różnych smakołyków. Podczas Sąsiedzkich Dni Seniora prezentowane były wystawy dzieł artystycznych wykonanych podczas warsztatów „Mam talent dla Jana Pawła II”. Planowane są także spotkania z policjantem, po to by wzmacniać poczucie bezpieczeństwa osób starszych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt służy aktywizacji osób starszych żyjących samotnie. Ponadto sprzyja on budowaniu więzi lokalnej społeczności z wykorzystaniem doświadczenia seniorów, nie pozwalając na marginalizowanie ich roli w społeczeństwie. Nabywana przez uczestników wiedza pozwoli im żyć pełniej, a nowe kontakty ułatwią i umilą im życie, ograniczając jednocześnie poczucie samotności. Dodatkowo młode osoby będą miały szansę na inne spojrzenie na starość oraz lepsze rozumienie osób starszych. Dodatnią wartością projektu jest utrwalenie wiedzy o życiu świętego już Jana Pawła II.