Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Projekt pt. ”W drodze do samodzielności” – kontynuacja

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. ”W drodze do samodzielności” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. „Integracja społeczna”; Działanie 8.3. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioskodawca potwierdza gotowość  świadczenia usług  dla 4 osób z niepełnosprawnościami w zakresie usług w ramach powyższego projektu tj.

  • wsparcie Asystenta
  • indywidualne i grupowe treningi samodzielności
  • poradnictwo prawne
  • doradztwo zawodowe
  • pracę socjalną
  • wsparcie psychologa.

Informujemy o dalszym kontynuowaniu wsparcia dla 4 osób  niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego w formie mieszkania treningowego w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 59. Szczegółowych informacji dotyczących uzyskania wsparcia  można uzyskać pod nr tel. 17 22 18 339 lub 510 787 074.