Banner Unia Europejska
Home > Placówki > Dom Samotnej Matki i Okno Życia > Zmiana dyrektora Domu Samotnej Matki w Rzeszowie

W ramach Caritas Diecezji Rzeszowskiej od 30 grudnia 2000 r. istnieje Dom Samotnej Matki i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie. Jest on prowadzony przez Siostry Służebnice Najświętszego Serca Jezusowego.

Tutaj pomoc otrzymują kobiety w stanie błogosławionym oraz po urodzeniu dziecka, a także matki samotnie wychowujące dzieci lub kobiety będące ofiarami przemocy w rodzinie. W Domu Samotnej Matki – otrzymują nie tylko dach nad głową i wyżywienie, ale również wsparcie psychologiczne, terapeutyczne oraz pomoc w nauce właściwego spełniania obowiązków. Do obecnej chwili – 114 kobiet w trudnej sytuacji skorzystało z Domu Samotnej Matki. Oprócz kobiet zamieszkujących w Domu Samotnej Matki na dłużej – udzielana jest tam pomoc w postaci jednorazowych noclegów i wsparcie doraźne.

25 marca 2009 r. Biskup Kazimierz Górny poszerzył działalność placówki, poświęcając w niej Okno Życia, którego celem jest ratowanie dzieci już narodzonych, które nie mogły być przyjęte przez matkę i rodzinę. W ten sposób – do tej pory zostało uratowanych pięcioro dzieci.

 

 

 

 

Przez 19 lat dyrektorem Domu Samotnej Matki była s. Dominika Jędrzejczyk. Z wielką gorliwością prowadziła to dzieło chrześcijańskiej pomocy, otaczając troską samotne matki i ich dzieci. W związku z przejściem siostry Dominiki na emeryturę – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej – ks. dr Piotr Potyrała – mianował nową siostrę dyrektor – s. Urszulę Rumin, powierzając jej prowadzenie Domu Samotnej Matki oraz Okna Życia. Uroczystość rozpoczęła Msza św., po której Ksiądz Dyrektor, w obecności całej Wspólnoty zakonnej na czele z s.Prowincjalną Auxilią Felisiak wręczył siostrze Urszuli akt nominacji.