Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Pomoc Caritas najbiedniejszym rodzinom na Niedzielę Miłosierdzia

Jesteśmy wezwani do miłosierdzia” – to hasło 77. Tygodnia Miłosierdzia, którym Caritas Diecezji Rzeszowskiej kieruje się każdego dnia. Tym bardziej z okazji Święta Bożego Miłosierdzia – rzeszowska Caritas pospieszyła z pomocą do najbiedniejszych rodzin z południowej części Diecezji Rzeszowskiej – z dekanatu Nowy Żmigród.

Mieszkańcy małych wiosek z tego terenu znajdują się w trudnej sytuacji. Nie ma tam firm, które oferowałyby miejsca pracy, wskutek czego wielu ludzi cierpi z powodu bezrobocia. Brakuje również środków komunikacji z większymi miastami, którego konsekwencją jest wykluczenie komunikacyjne. Z tego powodu – jest tam wiele rodzin, żyjących w niezwykle trudnych warunkach. Jedna z mieszkanek przyznała, że zdarza się, że „nie ma nawet czego do garnka włożyć”.

 

 

 

 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej dotarła do 50 takich rodzin, przekazując im bogate paczki z artykułami spożywczymi oraz ze środkami czystości. Wielkie było wzruszenie członków tych rodzin, a także wdzięczność – zarówno za tę formę wsparcia z okazji Tygodnia Miłosierdzia, ale również za całoroczną pomoc, którą otrzymują dzięki Stacji Opieki Caritas, działającej w Kątach k. Nowego Żmigrodu. Zatrudnione tam przez rzeszowską Caritas siostry szarytki: s. Agnieszka Chudy i s. Maria Kolbusz oraz pani Elżbieta Praskowicz jako pielęgniarki docierają do chorych, niepełnosprawnych i biednych ludzi nie tylko z pomocą medyczną, ale także materialną i finansową. Czynią to, ponieważ wszyscy „jesteśmy wezwani do miłosierdzia”.