Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Kurs wychowawców kolonijnych – 12.06.2021

Caritas Diecezji Rzeszowskiej we współpracy z Podkarpackim Kuratorium Oświaty organizuje „Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży”.

 

Zajęcia odbędą się w sobotę 12 czerwca 2021 r. w godz. 9.00-15.30 w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie (ul. Witolda 11a). Drugim etapem będzie praktyka podczas kolonii Caritas w Ośrodku w Myczkowcach – w czasie wakacji.

Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny z biurem Caritas Diecezji Rzeszowskiej (tel.: 17/852 16 58) lub droga mailową (caritas@caritas.rzeszow.pl).

Uczestnikiem kursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia!

Serdecznie zapraszamy!