Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Rzeszowska Caritas – „dla przyszłych pokoleń”

Caritas Diecezji Rzeszowskiej pomaga nie tylko ludziom, ale również angażuje się w ochronę przyrody. W ramach tych działań – 15 maja 2021 r. w Sieklówce posadzono 20 dębów jako część projektu Park harmonii miedzy pokoleniami, realizowanego przez Parafialny Zespół Caritas. Uroczystość ta stała się swoistym preludium Tygodnia „Laudato si”, kończącego rok, ogłoszony przez papieża Franciszka w 5 rocznicę ukazania się „zielonej encykliki”.

Caritas Polska wspólnie z NFOŚiGW od 3 lat działają na rzecz kształtowania postaw ekologicznych społeczeństwa. Caritas Diecezji Rzeszowskiej uczestniczy w projekcie od samego początku poprzez działania wolontariuszy, którzy w swoich środowiskach lokalnych propagują ekologię integralną, czynnie przyczyniając się do troski o środowisko.

Parafialny Zespół Caritas z Sieklówki w ramach działań konkursowych rewitalizuje zdewastowany park dworski z XIX w. Aby uzupełnić zaniedbany drzewostan – posadzono dęby, które otrzymały pamiątkowe nazwy jak Caritas – posadzony przez Ks. Dyrektora Piotra Potyrałę;  Patron Stanisław – przez Ks. Romana Czenczka – proboszcza miejscowej parafii pw. Św. Stanisława BM, Laudato Si – przez Animatorkę Diecezjalną Caritas Laudato si Agatę Chmurę, Włodarz – przez sekretarz Gminy Kołaczyce Martę Baran w imieniu Burmistrza Stanisława Żygłowicza. Dęby sadzili przedstawiciele różnych środowisk i pokoleń mieszkańców Sieklówki, odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka: Trzeba uwzględnić historię, kulturę i architekturę określonego miejsca, warunkujące jego oryginalną tożsamość (LS 143). W ramach działań odnowiono już parkową kapliczkę Matki Bożej, przy której uczestnicy uroczystości, kultywując tradycje naszych przodków, odśpiewali Litanię do Matki Bożej.

Koło Gospodyń Wiejskich nawiązując do dziedzictwa kulturowego okolicy – przygotowało kilka regionalnych przysmaków, częstując nimi wszystkich obecnych na uroczystości.


Zapraszamy do galerii