Banner Unia Europejska
Home > Placówki > Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów w Rzeszowie - Przybyszówce > Nowa placówka Caritas Diecezji Rzeszowskiej!

Od początku października w Rzeszowie funkcjonuje nowa placówka Caritas Diecezji Rzeszowskiej – Dzienny Dom Pomocy dla seniorów. Mieści się ona w budynku Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które jest partnerem projektu na rzecz seniorów, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Wydzielona część budynku została odremontowana i przystosowana do potrzeb osób starszych.

25 seniorów z Rzeszowa korzysta z ciekawych zajęć integracyjnych oraz usprawniających pod opieką wykwalifikowanej kadry. W pierwszym dniu działalności – uczestników tej formy wsparcia odwiedził dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej – ks. dr Piotr Potyrała. Opiekę duchową nad seniorami sprawuje ks. Tomasz Ryczek – asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz dyrektor Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej. Kierownikiem Dziennego Domu Pomocy jest Justyna Wajda.