Banner Unia Europejska
Home > Akcje > 1200 dzieci obdarowanych przez św. Mikołaja i rzeszowską Caritas

Caritas Diecezji Rzeszowskiej naśladując przykład św. Mikołaja – biskupa, który pomagał ubogim – przygotowała prezenty dla 1200 dzieci. 600 z nich trafiło do dzieci z ubogich rodzin oraz do dzieci z niepełną sprawnością z Rzeszowa. Te prezenty zostały przygotowane przy wsparciu Miasta Rzeszowa. Pozostałe prezenty otrzymały dzieci z mniejszych miejscowości i wiosek z diecezji rzeszowskiej.

Wśród obdarowanych są m.in. dzieci ze Strzyżowa, które w asyście ks. Karola Hadama – diecezjalnego koordynatora Szkolnych Kół Caritas oraz sióstr serafitek – przybyły do Rzeszowa na spotkanie ze św. Mikołajem. Wielka była radość dzieci, kiedy w siedzibie Caritas Diecezji Rzeszowskiej pojawił się św. Mikołaj. Uśmiechy na twarzach dzieci były dowodem zadowolenia ze spotkania z tym lubianym przez wszystkich świętym oraz z prezentów, które im przekazał.