Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Wiosenne spotkania Szkolnych Kół Caritas

Caritas – to nie tylko akcje pomocowe, ale to również kształtowanie osobowości i formacja serc. Z tego powodu – rzeszowska Caritas zorganizowała diecezjalne spotkania członków Szkolnych Kół Caritas.
8 czerwca 2022 r. w Jaśle oraz 9 czerwca w Rzeszowie zgromadziło się łącznie ok. 650 uczniów wraz z ich asystentami kościelnymi i opiekunami. Było to pierwsze spotkanie po dwuipółletniej przerwie spowodowanej pandemią.

Młodzież z wielkim zainteresowaniem wysłuchała prelekcji wygłoszonej przez ks. Karola Hadama – diecezjalnego asystenta Szkolnych Kół Caritas, w której zaprezentował sylwetkę Jacka Krawczyka – młodego człowieka, który żył na rzeszowskiej ziemi, a obecnie jest kandydatem na ołtarze. Zebrani oglądnęli również film pt. „Miłość to zadanie”, nakręcony przez TVP z okazji 30-lecia działalności Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Następnie ks. Piotr Potyrała – dyrektor rzeszowskiej Caritas opowiedział o najważniejszych działaniach pomocowych, które zostały zrealizowane w ciągu minionych 2 lat, a ks. Karol Hadam przedstawił propozycje kolejnych aktywności wolontariuszy Caritas. Spotkanie zakończyło się wspólnym odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia, po której wszyscy uczestnicy spotkania posili się drożdżówką.

Duża radość towarzyszyła członkom Szkolnych Kół Caritas, którzy na co dzień pomagają innym, a podczas spotkań formacyjnych – cieszą się wspólną obecnością oraz inspirują się do jeszcze większej aktywności.