Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Ukraina > Paczki od diecezjan rzeszowskich dla Ukrainy

Caritas Diecezji Rzeszowskiej odpowiada na liczne prośby płynące bezpośrednio z Ukrainy i przekazuje pomoc w rejony najbardziej dotknięte rosyjską agresją. Przykładem takiej pomocy jest wsparcie wysłane na wschodnią Ukrainę – zarówno do osób indywidualnych (w tym osób starszych i chorych) jak również do domu dziecka.