Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Wyprawki szkolne i promocja czytelnictwa z Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Dużymi krokami zbliża się nowy rok szkolny, a wraz z nim – zakupy plecaków, książek i przyborów szkolnych. Dla wielu rodzin jest to duże obciążenie finansowe. Chcąc im pomóc – Caritas Diecezji Rzeszowskiej przygotowała 500 plecaków z przyborami szkolnymi. 200 z nich trafiło do dzieci uczestniczących w wakacyjnych koloniach w Myczkowcach.

27 sierpnia 2022 r. rzeszowska Caritas przygotowała w galerii Millenium Hall w Rzeszowie spotkanie z dziećmi ze świetlic socjoterapeutycznych, dla dzieci z niepełną sprawnością, dzieci ukraińskich uchodźców, a także z rodzin doświadczonych różnymi problemami. Spotkanie zostało połączone z promocją czytania, w ramach którego zaproszeni goście czytali dzieciom bajki i wiersze Marii Konopnickiej. Natomiast wolontariusze Szkolnych Kół Caritas na czele z ich opiekunką Anną Dec rozdali ponad 1500 książek!

Centralnym punktem programu było przekazanie zgromadzonym dzieciom 150 plecaków z przyborami szkolnymi. Zadanie to wzorowi wypełnili: Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki, Krystyna Stachowska – wiceprezydent Miasta Rzeszowa, Jerzy Cypryś – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jerzy Jęczmienionka – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Andrzej Piecuch – aktor Teatru „Maska” w Rzeszowie, Anna Skiba – radna Miasta Rzeszowa, Maciej Dziurgot – prezes Res Graph, a także dr Piotr Domżał i dr Agnieszka Szpak z Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

Przygotowanie tak dużej liczby wyprawek szkolnych stało się możliwe dzięki darczyńcom indywidualnym oraz instytucjonalnym – na czele z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Władysławem Ortylem i całym Zarządem Województwa oraz Wojewódzką Komendą Policji na czele z generałem Dariuszem Matusiakiem. W przygotowanie wydarzenia włączyła się także Marta Półtorak – właścicielka galerii, w której Caritas zorganizowała akcję pomoc dzieciom. Przede wszystkim – wiele osób indywidualnych wsparło akcję Caritas, przekazując plecaki lub środki finansowe na ich zakupienie. Ubogaceniem eventu była wspaniała oprawa muzyczna przygotowana przez Dariusza Kosaka i Wojciecha Niemca.

Przed zakończeniem wakacji – Caritas Diecezji Rzeszowskiej przekaże 150 plecaków z przyborami szkolnymi dzieciom z polskich rodzin na Ukrainie.

https://rzeszow.tvp.pl/62060637/rzeszowski-final-akcji-caritas-tornister-pelen-usmiechow


Zapraszamy do galerii

6"]