Banner Unia Europejska
Home > Akcje > XXII OLIMPIADA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Po 3-letniej przerwie spowodowanej pandemią Caritas Diecezji Rzeszowskiej zorganizowała 8 września 2022 r. Olimpiadę dla osób z niepełnosprawnością. Wzięło w niej udział 500 podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Domów Pomocy Społecznej z całego województwa podkarpackiego.

Olimpiada rozpoczęła się Mszą św. w kościele garnizonowym w Rzeszowie. Przewodniczył jej Biskup Kazimierz Górny, który w kazaniu powiedział m.in.: „Każdy ma jakieś zadanie do wykonania na świecie. Pan Bóg dał nam różne talenty, żeby powierzone nam zadania wypełniać w miłości.”

Po Mszy św. – jej uczestnicy przeszli na pobliski stadion „Podhalańczyk”, gdzie zebranych gości powitał dyrektor Caritas – ks. Piotr Potyrała. Wśród nich byli: wojewoda podkarpacki – dr Ewa Leniart, wicestarosta rzeszowski – Marek Sitarz, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Maciej Szymański, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – Jerzy Jęczmienionka, radny Sejmiku wojewódzkiego – Karol Ożóg, dyrektor biura posła Krzysztofa Sobolewskiego – Paweł Ciszczoń. Obecni byli również kapłani: ks. kan. Ludwik Krupa – diecezjalny duszpasterz osób niepełnosprawnych, ks. Karol Hadam i ks. Dariusz Bakalarz, a także s. Agata Jakieła z Caritas. Po wysłuchaniu hymnu olimpijskiego – oficjalnego otwarcia Olimpiady dokonał Biskup Kazimierz Górny.

Uczestniczący w Olimpiadzie podopieczni ośrodków dla osób z niepełnosprawnością rywalizowali w 7 dyscyplinach sportowych. Pomagali im w tym wolontariusze Szkolnych Kół caritas z II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, III Liceum Ogólnokształcącego, IX Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie wraz z opiekunami. Zawody prowadził Mieczysław Doskocz – prezes Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, który również uhonorował byłego dyrektora rzeszowskiej Caritas ks. prał. Stanisław a Słowika, wręczając mu laur olimpijski.

Na zakończenie Olimpiady – ks. Piotr Potyrała wraz z kierownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzeszowie Krzysztofem Baranem (głównym organizatorem Olimpiady) wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy oraz medale. Wszyscy również zasmakowali pysznej wojskowej zupy grochowej i innych specjałów. Zorganizowanie Olimpiady zostało wsparte finansowo przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.


Zapraszamy do galerii